• 24/09/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các công việc trọng tâm, trước mắt, các công việc còn tồn đọng, kéo dài.

  220 lượt xem
 • 17/09/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các công việc trọng tâm, trước mắt, các công việc còn tồn đọng, kéo dài; quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

  936 lượt xem
 • 11/09/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 02/9 đến ngày 08/9/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các công việc trọng tâm, trước mắt, các công việc còn tồn đọng, kéo dài.

  685 lượt xem
 • 05/09/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 25/8 đến ngày 01/9/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai các ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười ba sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Chú trọng các công việc trọng tâm, trước mắt, các công việc còn tồn đọng, kéo dài.

  623 lượt xem
 • 29/08/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện, các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, nhất là các nội dung được xác định trong chương trình công tác tháng 8 và ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  1281 lượt xem
 • 21/08/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 11/8 đến ngày 17/8/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ còn lại.

  1372 lượt xem
 • 14/08/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 04/8 đến ngày 10/8/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

  2515 lượt xem
 • 07/08/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 28/7 đến ngày 03/8/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung cho các công việc trọng tâm đã xác định; tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

  688 lượt xem
 • 31/07/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27/7/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, dồn sức cho các công việc trọng tâm, trước mắt mà các địa phương, đơn vị đã xác định; tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

  131 lượt xem
 • 24/07/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 14/7đến ngày 20/7/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

  689 lượt xem
 • 21/07/2023

  Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực

  Thực hiện Nghị quyết năm 2023, trong 6 tháng đầu năm bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng còn gặp không ít khó khăn. Các cấp, các ngành đã tập trung khắc phục bằng nhiều biện pháp, đánh giá chung trong 6 tháng qua đạt nhiều kết kết quả quan trọng. Cụ thể:

  172 lượt xem
 • 16/07/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 07/7đến ngày 13/7/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền không để chậm trễ, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải thường xuyên rà soát đối chiếu các phần việc đã làm, xác định các phần việc tiếp theo, có lộ trình thực hiện cụ thể để đẩy nhanh tiến độ.

  198 lượt xem
 • 09/07/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 29/6 đến ngày 06/7/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện, nhất là các nội dung kết luận đã được chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy.

  643 lượt xem
 • 02/07/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 23/6 đến ngày 28/6/2023).

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung về văn kiện, nhân sự Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

  1107 lượt xem
 • 25/06/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi  

  748 lượt xem
 • 19/06/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 09/6 đến ngày 15/6/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các nội dung, điều kiện cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện Cầu Ngang theo chương trình, kế hoạch, tổ chức diễn thử các khung tập. 

  1406 lượt xem
 • 11/06/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 02/6 đến ngày 08/6/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

  106 lượt xem
 • 08/06/2023

  Tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 5 của Tỉnh ủy

  Quán triệt Nghị quyết năm 2023 và triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II/2023 của Tỉnh ủy, trong tháng 5, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được một số kết quả:

  99 lượt xem
 • 05/06/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 26/5 đến ngày 01/6/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  1346 lượt xem
 • 27/05/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 19/5 đến ngày 25/5/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo và hoàn thành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo kế hoạch; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

  103 lượt xem
 • 21/05/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh; tập trung xây dựng báo cáo giữa nhiệm kỳ của tỉnh.

  590 lượt xem
 • 15/05/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  220 lượt xem
 • 06/05/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 28/4 đến ngày 04/5/2023).

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

  307 lượt xem
 • 05/05/2023

  Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4/2023 phát triển ổn định

  Quán triệt Nghị quyết năm 2023 và triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2023 của Tỉnh ủy, trong tháng 4/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường triển khai, kiểm tra, uốn nắn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong quý II, cũng như các ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các giải pháp tập trung tháo gỡ tại Hội nghị sơ kết quý I; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tập trung nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đạt theo kế hoạch; các chỉ số PCI, PAPI,…; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

  431 lượt xem
 • 01/05/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2023

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); thăm viếng các gia đình có thân nhân hy sinh trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

  308 lượt xem
 • 24/04/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 14/4 đến ngày 20/4/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị tổ chức thật ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

  261 lượt xem
 • 17/04/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 06/4 đến ngày 13/4/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

  192 lượt xem
 • 11/04/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm theo tinh thần “vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”.

  216 lượt xem
 • 07/04/2023

  Một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội quí I/2023 của tỉnh

  Thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, trong điều kiện dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quí I/2023 đạt một số kết quả nổi bật sau:

  10251 lượt xem
 • 03/04/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 24/3 đến ngày 29/3/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án, trọng tâm là những công trình, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo, cho chủ trương thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là dự án đường dẫn vào cầu Đại Ngãi…

  380 lượt xem
 • 25/03/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch đề ra.

  253 lượt xem
 • 20/03/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và các tầng lớp nhân dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện giá trị của Đề cương Văn hóa "văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

  83 lượt xem
 • 13/03/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 03/3 đến ngày 9/3/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động mừng tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

  82 lượt xem
 • 27/02/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, quan tâm hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận cơ hội đầu tư và nhanh chóng triển khai dự án góp phần đánh thức, khai thác tiềm năng của tỉnh.

  78 lượt xem
 • 20/02/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 09/02 đến ngày 15/02/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai và có biện pháp phân công giao việc cụ thể bám theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Chính phủ và của Tỉnh ủy.

  84 lượt xem
 • 16/02/2023

  Kết quả kinh tế - xã hội năm 2022, một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 của Tỉnh ủy

  Với tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu Nghị quyết, có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

  83 lượt xem
 • 13/02/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành quyết tâm, nỗ lực từ đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ngay từ đầu năm.

  80 lượt xem
 • 06/02/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 27/01 đến ngày 02/02/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác giao nhận quân.

  79 lượt xem
 • 05/02/2023

  Khẩn trương tập trung vào công việc với khí thế mới, quyết tâm mới

  Trong tháng 01/2023, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; các cấp, các ngành vừa tập trung tổng kết năm 2022, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và triển khai các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, vừa tập trung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống triều cường, xâm nhập mặn và các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người, vật nuôi, cây trồng . đạt được những kết quả quan trọng.

  206 lượt xem
 • 16/01/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung vận động, hỗ trợ, trao tặng quà tết cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động bị mất việc làm... đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè, lòng lề đường, các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, trường học.

  69 lượt xem
 • 09/01/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 30/12 đến ngày 05/01/2023)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình họp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

  91 lượt xem
 • 03/01/2023

  Thông tin trong tuần (từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người dân theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  59 lượt xem
 • 26/12/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022, công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

  60 lượt xem
 • 20/12/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người dân theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

  124 lượt xem
 • 14/12/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 01/12 đến ngày 08/12/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung nắm chắc tình hình doanh nghiệp, người lao động để chủ động có giải pháp giải quyết hữu hiệu về mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhất là về tiền lương, tiền thưởng vào dịp cuối năm.

  61 lượt xem
 • 08/12/2022

  Phấn đấu đến năm 2025 có trên 20% đảng viên là người dân tộc thiểu số so với tổng số đảng viên của tỉnh

  Đó là chỉ tiêu trong Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 06/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số trong tình hình mới.

  236 lượt xem
 • 05/12/2022

  Cán bộ, đảng viên, phải thực sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

  Đó một trong những yêu cầu của trong Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ thị nêu rõ:

  440 lượt xem
 • 05/12/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  72 lượt xem
 • 28/11/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

  73 lượt xem
 • 21/11/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản; tham mưu xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 sát tình hình thực tế.

  105 lượt xem
 • 15/11/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 04/10 đến ngày 10/11/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác kê khai tài sản, thu nhập theo kế hoạch đề ra.

  194 lượt xem
 • 05/11/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

  108 lượt xem
 • 05/11/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

  85 lượt xem
 • 01/11/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 21 đến ngày 27/10/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.

  163 lượt xem
 • 24/10/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 14 đến ngày 20/10/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm tra đôn đốc các dự án, công trình tiến độ triển khai chậm.

  117 lượt xem
 • 20/10/2022

  Đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

  Đó là một trong các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 519-CV/TU, ngày 19/10/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  665 lượt xem
 • 18/10/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 07 đến ngày 13/10/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm (Covid-19, sốt xuất huyết...); tập trung tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 56 theo kế hoạch.

  202 lượt xem
 • 10/10/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  336 lượt xem
 • 02/10/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 23 đến ngày 29/9/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  114 lượt xem
 • 26/09/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 16 đến ngày 22/9/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết quý III và 9 tháng đầu năm triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022.

  224 lượt xem
 • 19/09/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 09 đến ngày 15/9/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm tra đôn đốc các dự án, công trình tiến độ triển khai chậm, nhất là công tác bàn giao mặt bằng dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2).

  161 lượt xem
 • 13/09/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 02 đến ngày 08/9/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng...

  123 lượt xem
 • 06/09/2022

  Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã đoàn kết, nỗ lực và triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ

  Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XI, sáng ngày 06/9/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành và những nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trọng tâm là việc triển khai, tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc vào tháng 02/2022.

  289 lượt xem
 • 05/09/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 26 đến ngày 01/9/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đón học sinh tựu trường, tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 thống nhất toàn tỉnh vào sáng ngày 05/9/2022.  

  243 lượt xem
 • 28/08/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 19 đến ngày 25/8/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022.

  255 lượt xem
 • 22/08/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 12 đến ngày 18/8/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiểm tra đôn đốc các dự án, công trình tiến độ triển khai chậm, nhất là công tác bàn giao mặt bằng dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông hậu (giai đoạn 2).

  145 lượt xem
 • 15/08/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 05 đến ngày 11/8/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động theo dõi, giám sát, có phương án, kịch bản ứng phó bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng và bệnh Đậu mùa khỉ.

  241 lượt xem
 • 09/08/2022

  Kết quả nổi bật kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022

  Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, sự vào cuộc các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

  296 lượt xem
 • 06/08/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số ngành có liên quan và địa phương để tiếp tục uốn nắn công tác chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  177 lượt xem
 • 01/08/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 22 đến ngày 28/7/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

  159 lượt xem
 • 26/07/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 15 đến ngày 21/7/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

  197 lượt xem
 • 19/07/2022

  Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả nổi bật

  Triển khai thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022 của Tỉnh ủy trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát; sản xuất, kinh doanh tiếp tục được phục hồi và phát triển. Tỉnh tập trung nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh có hiệu quả, tạo khí thế thi đua thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn đan xen, một số loại dịch bệnh trên người còn diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi còn diễn ra, tình hình sản xuất của nhân dân có lúc bị tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và thị trường, giá cả... Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

  149 lượt xem
 • 17/07/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 08 đến ngày 14/7/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) phải thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức và trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia.

  288 lượt xem
 • 10/07/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 01 đến ngày 07/7/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 (có 2.005/2.005 chi bộ, 01 chi bộ giải thể không tổ chức đại hội); có 51/52 đơn vị, địa phương hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.

  222 lượt xem
 • 02/07/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp sơ kết 6 tháng đầu năm theo hướng đánh giá sát thực tế, thảo luận sâu những giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy.

  250 lượt xem
 • 25/06/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4); không để tồn, hủy vắc xin.

  166 lượt xem
 • 19/06/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động (CNLĐ) năm 2022.

  195 lượt xem
 • 11/06/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19 và sốt xuất huyết. 

  222 lượt xem
 • 04/06/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 27 đến ngày 02/6/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành đơn giá bồi thường ao nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá thu hồi đất, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2).

  219 lượt xem
 • 02/06/2022

  Kết quả nổi bật kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022

  Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, sự vào cuộc các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

  309 lượt xem
 • 28/05/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn được triển khai thực hiện đảm bảo về mặt thời gian, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử dân chủ, chặt chẽ. 

  332 lượt xem
 • 22/05/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật và tích cực tham gia cuộc bầu cử trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn thống nhất trên địa bàn tỉnh (vào Chủ nhật, ngày 29/5/2022).  

  195 lượt xem
 • 14/05/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực y tế (công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19); chỉ đạo thực hiện một số công trình dự án trong kế hoạch đầu tư công thời gian tới...

  306 lượt xem
 • 11/05/2022

  Kết quả nổi bật kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

  Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp ổn định, hoạt động sản xuất công nghiệp từng bước được khôi phục, một số ngành có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ khởi sắc trở lại, đặc biệt dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí; tình hình vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, đáp ứng được nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân trong và ngoài tỉnh, cụ thể:

  553 lượt xem
 • 07/05/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 29/4 đến ngày 05/5/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn (vào Chủ nhật, ngày 29/5/2022). Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý II/2022 về hoàn thiện hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.

  777 lượt xem
 • 30/04/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2022)

    Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 01/5, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

  213 lượt xem
 • 22/04/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 15 đến ngày 21/4/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; tuyên truyền về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đạt được qua 30 năm tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022).

  373 lượt xem
 • 16/04/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 08 đến ngày 14/4/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Rà soát kỹ các nội dung công việc, tập trung cao độ để hoàn thành các công việc, nội dung theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1922 - 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch.

  248 lượt xem
 • 09/04/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 01 đến ngày 07/4/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi từ 05 tuổi đến 11 tuổi ngay sau khi có vắc xin được Trung ương phân bổ cho tỉnh.

  219 lượt xem
 • 02/04/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 25 đến ngày 31/3/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Hoàn thành triển khai các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đẩy mạnh việc triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương năm 2022.

  278 lượt xem
 • 26/03/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 18 đến ngày 24/3/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Các cấp ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022).

  372 lượt xem
 • 19/03/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 11 đến ngày 17/3/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Các ngành, các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải luôn bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

  326 lượt xem
 • 12/03/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 04 đến ngày 10/3/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng, trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, trường học…; tuyệt đối không chủ quan lơ là, tự giác khai báo y tế, tuân thủ 5K.

  418 lượt xem
 • 04/03/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 25/02 đến ngày 03/3/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục phối hợp theo dõi sức khỏe của học sinh khi đi học trực tiếp và xử lý các tình huống khi có ca nhiễm, nghi nhiễm đúng theo quy định; đẩy nhanh việc đưa kênh 2 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào hoạt động.

  234 lượt xem
 • 01/03/2022

  Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022

  Trong 02 tháng đầu năm 2022, thời tiết và biến đổi khí hậu ít có tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội có bước khởi sắc, số công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán khá cao; tình hình dân tộc - tôn giáo ổn định; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên hơn; số ca mắc Covid-19 giảm sâu, các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên người được phát hiện, được khống chế... nhưng với sự chủ động, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị và Nhân dân tập trung thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

  248 lượt xem
 • 26/02/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 18 đến ngày 24/02/2022)

  - Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động nắm  tình hình, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt  trách nhiệm trong công tác điều trị; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 hết số lượng vắc xin được cấp.

  645 lượt xem
 • 21/02/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 11 đến ngày 17/02/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch.

  183 lượt xem
 • 14/02/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 07 đến ngày 10/02/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa các em học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp.

  243 lượt xem
 • 28/01/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 21 đến ngày 27/01/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, chăm lo thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

  244 lượt xem
 • 15/01/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 07 đến ngày 13/01/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn khi học sinh đến trường học trực tiếp để ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2021 - 2022.

  527 lượt xem
 • 13/01/2022

  Tỉnh ủy Trà Vinh đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2021 và xây dựng, triển khai Nghị quyết năm 2022

  Ngày 12/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ bảy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

  923 lượt xem
 • 08/01/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, chăm lo thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. 

  388 lượt xem
 • 01/01/2022

  Thông tin trong tuần (từ ngày 24 đến ngày 30/12/2021)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm PCR, chủ động trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ lâu dài; cấp thuốc điều trị bảo đảm đầy đủ, quản lý chặt chẽ đối với việc điều trị bệnh nhân Covid-19 (F0). 

  1134 lượt xem
 • 25/12/2021

  Thông tin trong tuần (từ ngày 17 đến ngày 23/12/2021)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Thí điểm việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch Covid-19 hiện nay.

  714 lượt xem
 • 18/12/2021

  Thông tin trong tuần (từ ngày 10 đến ngày 16/12/2021)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh dù đã tiêm đủ liều vắc-xin, vẫn phải tuân thủ quy định 5K.

  764 lượt xem
 • 11/12/2021

  Thông tin trong tuần (từ ngày 03 đến ngày 09/12/2021)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục tập trung triển khai, tổ chức  thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình  thường mới.

  675 lượt xem
 • 06/12/2021

  Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là cấp bách, trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết

  Ngày 06/12/2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

  5890 lượt xem
 • 03/12/2021

  Thông tin trong tuần (từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2021).

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

  1048 lượt xem
 • 27/11/2021

  Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Trong tuần (từ ngày 19 đến ngày 25/11/2021), Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là trong cộng đồng; chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp sản xuất an toàn, hiệu quả trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai thí điểm thực hiện điều trị tại nhà đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhẹ.

  938 lượt xem
 • 20/11/2021

  Chỉ đạo triển khai thực hiện việc điều trị F0 tại nhà, giao ngành chuyên môn phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong tổ chức thực hiện

  Trong tuần (từ ngày 12 đến ngày 18/11/2021), Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là trong cộng đồng; chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp sản xuất an toàn, hiệu quả trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai thí điểm thực hiện điều trị tại nhà đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhẹ.

  1689 lượt xem
 • 13/11/2021

  Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, nhất là trong cộng đồng, doanh nghiệp

  Trong tuần (từ ngày 05 đến ngày 11/11/2021), Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác truy vết, nhanh chóng xét nghiệm tầm soát dịch bệnh, khoanh vùng phù hợp đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhất là trong cộng đồng, doanh nghiệp; khẩn trương thực hiện tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell (Sinopharm) cho người dân trên 18 tuổi, đồng thời thành lập các tổ kiểm tra tại các điểm tiêm để chủ động uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

  850 lượt xem
 • 06/11/2021

  Triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly đối với F1 và điều trị đối với F0 tại nhà, tránh để phát sinh dịch bệnh

  Trong tuần (từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2021), Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường kiểm soát dịch Covid-19, kiểm tra, quản lý chặt chẽ người vào tỉnh tại các chốt; tuyên truyền các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc cách ly y tế đối với F1 và điều trị đối với F0 trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh.

  1351 lượt xem
 • 30/10/2021

  Thần tốc truy vết, xét nghiệm tầm soát dịch bệnh, khoanh vùng phù hợp đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng

  Trong tuần (từ ngày 22 đến ngày 28/10/2021), Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Thần tốc truy vết, xét nghiệm tầm soát dịch bệnh, khoanh vùng phù hợp đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng; triển khai thực hiện các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả,  linh hoạt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

  388 lượt xem
 • 22/10/2021

  Thông tin trong tuần (từ ngày 15 đến ngày 21/10/2021)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng, thực hiện truy vết nhanh các đối tượng có tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

  604 lượt xem
 • 15/10/2021

  Thông tin trong tuần (từ ngày 08 đến ngày 14/10/2021)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tập trung triển  khai quyết liệt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

  319 lượt xem
 • 09/10/2021

  Thông tin trong tuần từ ngày 01 đến ngày 07/10/2021: Trong tuần, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các địa phương phải chủ động rà soát địa điểm, khả năng tiếp nhận cách ly tập trung nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo.

  520 lượt xem
 • 03/10/2021

  Thông tin trong tuần từ ngày 24-30/9/2021

  Trong tuần, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm để thực hiện cách ly tập trung đối với công dân trở về địa phương sau khi nới lỏng giãn cách.

  435 lượt xem
 • 24/09/2021

  Thông tin trong tuần (từ 17-23/9)

  Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Khi doanh nghiệp trở lại hoạt động phải đảm bảo tiêu chí “3 xanh” (nhà máy xanh, nơi ở xanh và công nhân xanh).

  1991 lượt xem
 • 18/09/2021

  Thông tin tuần từ 10-16/9

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: tăng tốc xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19 trong cộng đồng, nỗ lực, quyết tâm đưa tỉnh trở về trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất

  1017 lượt xem
 • 11/09/2021

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, chặn đứng nguồn lây”

  Ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 202-CV/TU về việc tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó yêu cầu thực hiện tốt nội dung: Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch với phương châm “Truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, chặn đứng nguồn lây”.

  1857 lượt xem
 • 10/09/2021

  Thông tin tuần từ 03-09/9/2021: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hực hiện việc giãn cách xã hội theo vùng để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất, thực hiện mục tiêu kép

  Trong tuần, Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện việc giãn cách xã hội theo vùng, trong đó tăng cường thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, đạt hiệu quả cao các biện pháp phòng, chống dịch tại các vùng nguy cơ rất cao; tập trung công tác điều trị bệnh, hạn chế tử vong, giảm các ca bệnh để từng bước kết thúc các bệnh viện dã chiến. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Tích cực tuyên truyền để mọi người dân tiếp tục nghiêm túc tuân thủ 5K, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh ở những nơi bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, tiêu thụ nông sản cho người dân...

  747 lượt xem
 • 03/09/2021

  Thông tin tuần từ 27/8-01/9: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Xây dựng xã, phường, thị trấn thành những “pháo đài” phòng, chống dịch Covid - 19

  Trong tuần, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài trong phòng, chống dịch Covid - 19 với quyết tâm cao nhất, lãnh đạo chỉ huy chặt chẽ, tập trung, thống nhất, không dao động và phải kiên trì, kiên quyết, có giải pháp cụ thể, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức thực hiện thật tốt. Tập trung làm sạch và mở rộng vùng xanh, cô lập, thu hẹp vùng đỏ, duy trì kiểm soát được lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là thần tốc xét nghiệm, nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn, ở cho người dân, không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu mặc và không đáp ứng yêu cầu về y tế. Từng bước khôi phục đầu tư sản xuất, kinh doanh những nơi bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 gắn với đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho người dân nhằm tiếp tục triển khai thực hiện “Mục tiêu kép”.

  1498 lượt xem
 • 28/08/2021

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

  1945 lượt xem
 • 21/08/2021

  Chỉ đạo trong tuần: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường, kiểm soát chặt chẽ thực hiện giãn cách xã hội, tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiềm chế, kéo giảm được dịch Covid-19

  Trong tuần, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, tăng cường sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng; tiếp tục tăng cường, kiểm soát chặt chẽ thực hiện giãn cách xã hội nhằm kiềm chế, kéo giảm được dịch Covid-19. Tiếp tục khẩn trương thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đã xác định, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian quy định. Đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án, với một số kết quả nổi bật sau:

  1341 lượt xem
 • 13/08/2021

  Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp và người dân

  Trong tuần, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện “Mục tiêu kép” vừa chống dịch an toàn, vừa chỉ đạo lao động, sản xuất có hiệu quả, kết nối giải quyết đầu ra hàng nông sản cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án…

  3035 lượt xem
 • 07/08/2021

  Tỉnh ủy chỉ đạo không để dân thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ sót người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

  1129 lượt xem
 • 30/07/2021

  Tỉnh ủy cho ý kiến thực hiện kế hoạch tiếp nhận người dân có hộ khẩu tỉnh Trà Vinh có nhu cầu về địa phương

  2528 lượt xem
 • 26/07/2021

  Tiếp tục triển khai thực hiện “Mục tiêu kép ” vừa chống dịch an toàn, vừa chỉ đạo lao động, sản xuất có hiệu quả

   

  595 lượt xem
 • 16/07/2021

  Trà Vinh: Biểu dương, khen thưởng 19 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Tiếp tục tập trung dồn sức cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị 08 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch số 71, 72 của Tỉnh ủy và Đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện “Mục tiêu kép” vừa chống dịch an toàn, vừa chỉ đạo lao động, sản xuất có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng... nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). 

  157 lượt xem
 • 09/07/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 02 đến ngày 08/7/2021 ​

   Tập trung dồn sức cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường kiểm tra, uốn nắn nhắc nhở việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác; sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch số 71, 72 của Tỉnh ủy và Đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. - Ngành nông nghiệp quan tâm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vius cúm gia cầm khác. - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án.  

  170 lượt xem
 • 02/07/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 25 đến ngày 01-7-2021

  176 lượt xem
 • 30/06/2021

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021 để tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

  Ngày 29/6/2021, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Tỉnh ủy.

  759 lượt xem
 • 29/06/2021

  Càng Long: Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và tiềm năng, lợi thế để hoàn thành Nghị quyết năm 2021

  Chiều ngày 28/6/2021, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2021 tại huyện Càng Long. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có liên quan.

  538 lượt xem
 • 27/06/2021

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Tình hình góp hụi trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ “vỡ hụi” ảnh hưởng đến đời sống kinh tế gia đình, an ninh, trật tự tại địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh vừa chỉ đạo về tăng cường tuyên truyền, quản lý hoạt động góp hụi.

  1340 lượt xem
 • 25/06/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy tuần tới:

  196 lượt xem
 • 18/06/2021

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

  Chiều ngày 16/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

  423 lượt xem
 • 11/06/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần:

  Tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình 05 bước về nhân sự phục vụ kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021; Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc người đến địa phương, quy định khai báo y tế và cách ly tập trung đối với những trường hợp đi từ vùng dịch về; đẩy mạnh việc khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, khu công nghiệp; kiểm tra các khu cách ly tập trung đã có, dự kiến các khu cách ly tập trung mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng. Chỉ đạo tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch an toàn, vừa lao động sản xuất có hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, rà nắm các công trình đã có khối lượng giải ngân kịp thời, không để chậm trễ; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án...

  183 lượt xem
 • 05/06/2021

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan khối tư pháp

  Sáng ngày 04/6/2021, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức làm việc với các cơ quan khối tư pháp nghe báo cáo tình hình theo Quy chế làm việc. Đồng chí Ngô Chí Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

  230 lượt xem
 • 04/06/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần:

  Tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn công tác nhân sự chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Làm việc với khối cơ quan tư pháp nghe báo cáo tình hình theo Quy chế; Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc người đến địa phương, quy định khai báo y tế và cách ly tập trung đối với những trường hợp đi từ vùng dịch về; đẩy mạnh việc khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR đúng, đầy đủ; tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, khu công nghiệp; kiểm tra các khu cách ly tập trung đã có, dự kiến các khu cách ly tập trung mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án…

  349 lượt xem
 • 01/06/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 5:

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền thực hiện phương châm hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, quy định của Trung ương; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; triển khai phương án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì trẻ em.

  299 lượt xem
 • 31/05/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy:

    - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc người đến địa phương, quy định khai báo y tế bắt buộc những trường hợp đi từ vùng dịch về và khai báo điện tử ... - Chỉ đạo sản xuất, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khuyến cáo nhân dân thực hiện đúng lịch thời vụ; kiểm tra quản lý chặt chẽ nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn giúp nhân dân quản lý tốt tôm nuôi. - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thi công các dự án đường dây tải điện, nhà máy nước sạch, các đoạn còn vướng mặt bằng của Quốc lộ 53.

  461 lượt xem
 • 27/05/2021

  Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết tình hình công tác tháng 5, xây dựng chương trình công tác tháng 6/2021 của Tỉnh ủy

  Sáng ngày 27/5/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết tình hình công tác tháng 5, xây dựng chương trình công tác tháng 6/2021 của Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng một số sở, ngành tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

  438 lượt xem
 • 21/05/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 16-20/5/2021

  Tổ chức buổi mít tinh kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chào mừng bầu cử. Tăng cường kiểm tra, góp ý công tác bầu cử. Sơ kết tình hình công tác tháng 5, xây dựng chương trình công tác tháng 6/2021 của Tỉnh ủy và thông qua văn bản chuyên đề. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

  327 lượt xem
 • 20/05/2021

  Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương

  Sáng ngày 19/5/2021, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Cầu Kè.

  227 lượt xem
 • 17/05/2021

  Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 07 - 13/5

  Trong tuần từ ngày 07 - 13/5 Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng; Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

  428 lượt xem
 • 15/05/2021

  Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra

  Ngày 14/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết bước 2 về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì hội nghị có ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử tỉnh và các thành viên Ủy Ban Bầu cử tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký Ban Bầu cử đơn vị số 1, đơn vị số 2 bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký 14 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  395 lượt xem
 • 04/05/2021

  Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình công tác tháng 4 và xây dựng chương trình công tác tháng 5/2021 của Tỉnh ủy

  Ngày 04/5/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá tình hình công tác tháng 4 và xây dựng chương trình công tác tháng 5/2021 của Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và kết luận chỉ đạo Hội nghị.

  596 lượt xem
 • 26/04/2021

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy ​

  Chiều ngày 23/4/2021, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy chế để nghe báo cáo những kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc trong 04 tháng đầu năm và định hướng nội dung cần thực hiện đến cuối năm 2021. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

  564 lượt xem