Quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Cầu Kè về đích huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023

anh tin bai

 Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chọn huyện Cầu Kè xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, ngày 22/02/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU về xây dựng huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết đề ra mục tiêu là: Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng và nâng chất các xã nông thôn mới nâng cao (theo tiêu chí mới). Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư; tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, đưa huyện nhà phát triển với tốc độ nhanh và bền vững, phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung triển khai, tuyên truyền đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; phân công rõ nội dung công việc, giải pháp, lộ trình thực hiện và trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2023 duy trì hàng năm đạt 13% trở lên, thực hiện tốt tái cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đạt 76,77 triệu đồng/người/năm (tăng 17,42 triệu đồng so năm 2020), có trên 200 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn trên 900 tỷ đồng. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, đến nay toàn huyện có 29 tuyến đường liên xã, dài 105 km, cứng hóa 100%; 54 tuyến đường liên ấp, dài 137 km, cứng hóa 100%; 432 tuyến đường ngõ xóm, dài 395 km, cứng hóa gần 92% và 17 tuyến đường trục chính nội đồng dài 25 km được thảm nhựa đạt 94%, tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thông suốt. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm chủ lực, hiện nay trên địa bàn huyện có 37 sản phẩm OCOP, với 24 chủ thể tham gia, tăng 28 sản phẩm so năm 2020, trong đó có 01 sản phẩm 05 sao, 03 sản phẩm tiềm năng 05 sao, 08 sản phẩm 04 sao và 25 sản phẩm 03 sao; xác lập 01 kỷ lục Việt Nam về sản phẩm dừa sáp. Các sản phẩm chủ lực của huyện có mã vùng trồng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến. Toàn huyện có 99,9% hộ dân sử dụng điện, trong đó có 99,84% hộ sử dụng điện an toàn; có 100% hộ sử dụng nước sạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đến nay toàn huyện có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn với người dân nơi cư trú, 11/11 xã, thị trấn được công nhận thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,64% so tổng số lao động trong độ tuổi, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 0,94% (năm 2022).

Với đặc điểm khí hậu, thời tiết và nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, trong nhiều năm qua, du lịch huyện Cầu Kè đã có bước phát triển, hình thành được nhiều điểm du lịch hấp dẫn, đang dần trở thành một trong những điểm đến khá lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Hình ảnh điểm du lịch của huyện được đăng tải trên các phương tin thông tin đại chúng, qua đó, hàng năm thu hút khoảng 30.000 lượt khách du lịch đến địa phương.

Một yếu tố quan trọng luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các cấp, các ngành quan tâm đó là công tác bảo vệ môi trường nông thôn và đô thị. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; tích cực tham gia vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng, chăm sóc hoa kiểng kết hợp lắp đặt đèn thắp sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện nay tổng diện tích cây xanh sử dụng công cộng tại các điểm dân cư nông thôn đạt 4,7 m2/người. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc phân loại chất thải tại nguồn, tính đến nay trên địa bàn huyện có 94% hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; ngoài ra, huyện còn triển khai thực hiện 66 mô hình phân loại, thu gom rác thải nhựa tại các trường học và khu tập trung dân cư, góp phần tái chế, tái sử dụng chất thải này. Huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Những đổi thay của huyện Cầu Kè khi thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao, chính là nhờ vào sự đổi mới và chỉnh đốn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong điều hành quản lý nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Tăng cường công tác cải cách hành chính. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Có thể nói rằng, phong trào huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng đi vào chiều sâu và ngày càng có sức lan tỏa rộng, thu hút người dân tham gia tích cực; tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gần 1.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 54%, vốn doanh nghiệp trên 35%, vốn tín dụng và nhân dân đóng góp chiếm gần 11%. Với những kết quả đã đạt được, đến nay toàn huyện Cầu Kè có 100% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 16 ấp nông thôn mới kiểu mẫu; 08/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trong đó, có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu); 01 mô hình xã nông thôn mới thông minh; thị trấn Cầu Kè đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện Cầu Kè đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đang hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, hoàn thành trước mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Khẳng định rằng, chính sự đoàn kết, quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, không nói không, không nói khó, kiên trì tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đã tạo nên sức mạnh to lớn để Cầu Kè từng bước vươn lên. Giờ đây, huyện Cầu Kè vững niềm tin với mục tiêu là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Trà Vinh.

(Nguồn: TTCTTT tháng 12/2023)

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 2441
  • Trong tuần: 21 856
  • Tất cả: 8640618

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn