Giới thiệu tổng quát về Ban Tuyên giáo

1. Chức năng
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
2. Nhiệm vụ 
    Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tâm trạng và dư luận xã hội trong hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
    Nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, phương hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp, thể chế các quy định của cấp trên về công tác tuyên giáo và các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
    Sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn, lịch sử truyền thống của các ngành.
    Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh uỷ; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, của đất nước.
    Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo, cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở.
    Tham mưu giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lý.
Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.
    Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh uỷ.
    Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ, quản lý báo chí, xuất bản, công tác xây dựng đảng.

    Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.

 

    Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 793
  • Trong tuần: 293,838
  • Tất cả: 4,676,386

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn