Xác định những kết quả đạt được để tập trung thực hiện giải pháp mạnh, quyết tâm thực hiện Nghị quyết năm 2022 đạt kết quả cao nhất

Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tám để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị quý I, xây dựng chương trình công tác quý II năm 2022 của Tỉnh ủy. Các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tám

Theo báo cáo, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Qua đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng; đến nay, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 6.610 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch, tăng 4,72% so cùng kỳ, đưa vào vận hành dự án Mô hình trình diễn Cabin lạnh thông minh; giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước 7.795 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 8.664 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch. Trong quý, cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án trong nước, vốn đăng ký 13.617 tỷ đồng (cao hơn cùng kỳ 9.118 tỷ đồng); phát triển mới 126 doanh nghiệp, đạt 25,2% Nghị quyết (nhiều hơn cùng kỳ 17 doanh nghiệp). Thu ngân sách nhà nước 2.864 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán, tăng 3,2% so cùng kỳ; riêng thu nội địa tính đến ngày 24/3/2022 đạt 1.801 tỷ đồng, đạt 34,8% Nghị quyết. Giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 16,4% kế hoạch (cùng kỳ đạt 9,5% kế hoạch). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được các ngành, các cấp quan tâm, nhất là chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách. Công tác phòng, chống dịch được duy trì với nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp. Giải quyết việc làm tăng thêm được 4.418 lao động (đạt 19,2% Nghị quyết), đưa 07 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, tổ chức đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện; các cấp ủy hoàn thành triển khai Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy (đạt 98,74% đảng viên); hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, làm việc với các ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2022 thấp hơn 5,65% so với quý I năm 2021; lĩnh vực công nghiệp giảm; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn ra, nhưng công tác khống chế, dập dịch hiệu quả chưa cao; một số công trình, dự án quan trọng tuy đã có chỉ đạo, nhưng chuyển biến chưa mạnh. Hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở một số nơi chưa thật sự quyết liệt. Tệ nạn xã hội, trật tự xã hội có nơi còn diễn biến phức tạp…

Thảo luận về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quý I năm 2022, hầu hết các đại biểu đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu cho rằng với những chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với bối cảnh, điều kiện của tỉnh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động kinh tế được khôi phục mạnh và từng bước phát triển, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên; tổ chức linh hoạt và hiệu quả các giải pháp đưa học sinh trở lại trường để học trực tiếp kết hợp trực tuyến; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao những kết quả đạt được, đồng chí cho rằng những thành quả đó không chỉ là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tập trung tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, mà còn là sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quý II và đến cuối năm 2022, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là những thách thức mới; do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, các ngành và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tập trung chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022). Đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực lợi thế, tiềm năng của tỉnh. Tập trung chỉ đạo huyện Cầu Ngang, Duyên Hải xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới; tập trung khôi phục ngành du lịch, dịch vụ. Quan tâm xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác. Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đầu tư; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhân; tập trung nâng cao khả năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt các ca bệnh chuyển nặng, hạn chế thấp nhất ca tử vong, tiêm vắc xin bảo đảm an toàn, đúng tiến độ; đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm khác, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Quan tâm nâng chất lượng dạy và học thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất. Tập trung công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường quốc phòng - an ninh; chủ động nắm chắc tình hình; kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định pháp luật… Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đôn đốc xử lý các vụ việc còn tồn đọng, tổ chức tốt việc tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, quy định.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện hơn; chú trọng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chuẩn bị tốt Kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, bầu cử trưởng ban nhân dân ấp, khóm và thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2022 đã đề ra.

Võ Văn Bình

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 220
  • Trong tuần: 18,649
  • Tất cả: 6,814,506

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn