Thị xã Duyên Hải, huyện Châu Thành tập trung thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 28, 29/6/2022, Đoàn Kiểm tra số 1389 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đến thông báo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Địa hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và người đứng đầu Thị ủy Duyên Hải

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2021 đến quý I năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành và cá nhân người đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, các mặt công tác xây dựng Đảng được thực hiện tập trung, bài bản, chặt chẽ, nhất là thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình; rà soát và nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chinh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy và các chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, đột phá, phát triển kinh tế-xã hội sát hợp với thực tế địa phương, bước đầu đạt được kết quả, chuyển biến tích cực các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của cấp ủy năm 2021 và ước đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thị xã Duyên Hải đang khẳng định vai trò đầu tàu thứ hai của tỉnh trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển. Huyện Châu Thành khẳng định vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, thực hiện công nghiệp hóa, hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và người đứng đầu Huyện ủy Châu Thành

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tuấn đánh giá cao công tác phối hợp của Ban Thường vụ và người đứng đầu 02 địa phương với Đoàn Kiểm tra của Tinh ủy, nhất là đã thực hiện báo tự kiểm tra nghiêm túc, đầy đủ, thực chất. Qua đó, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ và người đứng đầu 02 địa phương có kế hoạch thật tốt để khắc phục những hạn chế đã tự nhận và hạn chế mà Đoàn Kiểm tra chỉ ra, trong đó tập trung làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Tổ chức tốt việc nắm và định hướng dư luận trong Đảng, trong xã hội, trong nhân dân. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để phát triển khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, tạo được nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao của địa phương v.v…

Hiếu Khang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 1330
  • Trong tuần: 17,970
  • Tất cả: 6,894,611

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn