Mừng Chôl Chnam Thmây năm 2023 vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm

THƯ CHÚC MỪNG CHÔL CHNAM THMÂY NĂM 2023

CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN -

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

-----

Kính gửi: Quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh,

Mừng Chôl Chnam Thmây năm 2023, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh thân ái gửi đến quý chư tăng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2022, tỉnh Trà Vinh cùng với cả nước phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, giá cả đầu vào, đầu ra sản xuất biến động bất lợi... Song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,45%, tổng thu ngân sách đạt 16.036 tỷ đồng, vượt 55,2% kế hoạch; các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được lãnh đạo thực hiện tốt; đến nay tỉnh đã thực hiện xong đề án hỗ trợ cho người nghèo khó khăn về nhà ở, tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, dự án phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030… đã góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, đến nay cả tỉnh còn 1,88% hộ nghèo, 3,8% hộ cận nghèo; trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm còn 3,61% và hộ cận nghèo còn 5,87% so với tổng số hộ Khmer; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát động sâu rộng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.  

Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh trân trọng ghi nhận và biểu dương quý chư tăng, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer đã luôn đoàn kết, chung sức chung lòng góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Quý chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh thân mến!

Mừng Chôl Chnam Thmây năm 2023 trong bối cảnh tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; triển khai tốt các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đầu tư, khai thác, phát huy lợi thế về điều kiện, tiềm năng của tỉnh, nhất là các công trình trọng điểm được Trung ương quan tâm đầu tư, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi quý vị chư tăng, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên từ bàn tay, khối óc, trên nền tảng văn hóa, bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước và khát vọng phát triển để cùng các cấp, các ngành quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kính chúc quý chư tăng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh mừng Chôl Chnam Thmây năm 2023 vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

 

TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN -

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 689
  • Trong tuần: 30 969
  • Tất cả: 8830396

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn