Thông tin tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta

Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2023 bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến. Hội nghị được kết nối với 99 điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn, có trên 1.000 đại biểu dự. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin Chuyên đề

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin Chuyên đề: Tình hình nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam năm 2023, theo đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; chế độ pháp lý các vùng biển của nước ta; tình hình biển, đảo hiện nay; những động thái mới của các nước lớn trên Biển Đông; chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên biển  trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian qua.

Đồng chí Phạm Quốc Thới, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thông tin chuyên đề: Những biến động tình hình thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam, theo đó khẳng định tính nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đường lối đó đã và đang được cụ thể hóa trong các chính sách, chiến lược của Nhà nước. Thực hiện đường lối đó, Việt Nam đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, các tổ chức quốc tế, các đối tác; xử lý có hiệu quả mọi tình huống bất lợi; góp phần tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần để đạt kết quả như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Quang cảnh hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Dương Mỹ Pha, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền 02 nội dung được Báo cáo viên thông tin tại hội nghị hôm nay. Đồng thời, lưu ý trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau đây:

   Một là: Tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước năm 2023. Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của tỉnh; việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

 Hai là: Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành chức năng trong việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung vào các điểm nhấn nổi bật như Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài vừa qua; đẩy mạnh thông tin chủ trương thu hút đầu tư - thương mại, những kết quả cụ thể đạt được nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam, đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế. Thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng; việc Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành ngay 2 Thông tư quan trọng hỗ trợ thị trường trái phiếu, thúc đẩy thị trường bất động sản.

 Ba là: Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Thông tin, tuyên truyền đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Bốn là: Tuyên truyền nhấn mạnh 03 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

 Tập trung nhấn mạnh những điểm mới, tiến bộ trong các dự án luật, việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an; những tác động tích cực của dự án luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc Bộ Công an xây dựng, ban hành các dự án luật để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành Công an; lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.

 Năm là: Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục bám sát và đưa tin về các hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước, qua đó truyền tải thông tin tích cực về Việt nam, khẳng định tầm quan trọng, vai trò, vị thế và uy tín của Việt nam trong quan hệ với các nước và trên trường quốc tế.

 Sáu là: Tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới"; kết quả việc triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

 Bảy là: Tuyên truyền các cuộc thi: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba; Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”; Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022 - 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức. Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tám là: Thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống thiên tai; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Chín là: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng như: kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 82 năm ngày Thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1890-15/5/2023); 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023...

                                                                    Tin, ảnh: Thanh Thùy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 4045
  • Trong tuần: 56,801
  • Tất cả: 8,081,739

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn