Cầu Ngang: làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội
Với sự tham mưu tích cực của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã được các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng của huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, ngay từ đầu năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cầu Ngang ban hành các kế hoạch thực hiện; ký kết liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và ngành đoàn thể huyện trong công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, địa phương… đến với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Biên tập một số tài liệu tuyên truyền dạng rút gọn để phù hợp với từng đối tượng, thời lượng tuyên truyền nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Từ đó, công tác tuyên truyền nói chung đã được các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng của huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Đối với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như: Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các cuộc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII… được thực hiện bằng nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp với từng sự kiện, từng đối tượng, địa bàn, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tuyên truyền, phổ biến thông qua sinh hoạt đảng, đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan; qua các phương tiện thông tin đại chúng; nhóm chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội facebook, zalo; qua hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp... Bên cạnh đó, phát huy vai trò tích cực của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trên không gian mạng.

Đặc biệt, đối với việc tuyên truyền sự kiện lịch sử của địa phương, hàng quí Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn nội dung tài liệu hỏi - đáp về các tập lịch sử ở từng giai đoạn để cung cấp cho các chi, đảng bộ triển khai cho cán bộ, đảng viên trong các cuộc sinh hoạt lệ chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh địa phương. Chỉ đạo thường xuyên tạo lập các chuyên trang để đăng các bài viết trên quyển Thông tin tư tưởng của huyện dùng để phổ biến trong cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt lệ chi bộ; phối hợp tổ chức buổi nói chuyện truyền thống trong ngày hội tuyển quân.

Đối với công tác tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh tại địa phương và cơ sở. Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức được 9 lớp tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, cho trên 1.800 cán bộ, đảng viên, giáo viên ngành giáo dục - đào tạo trong toàn huyện tại các lớp học tập chính trị hè.

Bên cạnh đó, hàng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì việc tuyên truyền các chủ trương mới của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc xây dựng nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã để cung cấp cho các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo phòng, ban, ngành đoàn thể huyện dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hàng tháng, quí duy trì việc tổng hợp một số kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện để tuyên truyền rộng rãi trên trang Fanpage, nhóm chia sẻ thông tin tích cực facebook, zalo do các địa phương tạo lập.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt là trong công cuộc xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Hiền Minh

Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1739
  • Trong tuần: 32 516
  • Tất cả: 8832472

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn