Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám năm 1945, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Cách đây 78 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son lịch sử chói lọi. Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á được thành lập, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xích xiềng nô lệ của thực dân, phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh internet. 

Tại Trà Vinh, chiều ngày 24/8/1945, Tỉnh ủy Trà Vinh nhận được lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ. Trong đêm 24 rạng sáng ngày 25/8, khởi nghĩa nổ ra trước tại tỉnh lỵ, sau đó tỏa xuống các quận lỵ rồi lan về các xã trong tỉnh. Tại tỉnh lỵ Trà Vinh, các mục tiêu quan trọng đều bị bao vây vào nửa đêm 24/8 bởi các lực lượng quần chúng cách mạng. Phần lớn lực lượng địch trong các cứ điểm ở tỉnh lỵ chỉ chống cự một cách yếu ớt rồi phải buông súng đầu hàng. Rạng sáng ngày 25/8/1945, toàn bộ các cứ điểm của địch ở tỉnh lỵ Trà Vinh đã thuộc quyền kiểm soát của của lực lượng cách mạng, chính quyền thân Nhật tại tỉnh Trà Vinh đã bị đập tan.

Ngay sau khi lực lượng khởi nghĩa ở Trà Vinh giành thắng lợi, các lực lượng khởi nghĩa ở các quận Càng Long, Cầu Ngang, Trà Cú, Cầu Kè… cũng lần lượt giành thắng lợi. Đến chiều ngày 25/8, toàn bộ chính quyền cấp quận của địch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã bị đập tan. Đồng thời, quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã tổ chức ra những hình thức khác nhau của chính quyền dân chủ nhân dân.

Sáng ngày 28/8, một cuộc mittinh lớn diễn ra tại sân vận động tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chính thức ra mắt đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám trên phạm vi cả nước nói chung, tại tỉnh Trà Vinh nói riêng là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng ta đã vạch ra từ ngày đầu thành lập; đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, nhạy bén nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Hơn ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, tinh thần cách mạng quật khởi luôn là mạch nguồn bất tận, thấm sâu vào ý chí, tình cảm của người dân Việt Nam và đồng bào các dân tộc tỉnh Trà Vinh; đoàn kết chung quanh Đảng, vượt qua bao khó khăn, thử thách, hy sinh, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi to lớn: Giữ vững chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo nên bản anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ chí Minh. Bước vào thời kỳ xây dựng hoà bình, đất nước phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách. Vết thương chiến tranh chưa kịp hàn gắn, lại bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận, gây ra hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc; tình hình cách mạng thế giới nhiều biến động, phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ta đã kịp thời đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo thực hiện giành nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống Nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay([1]).

Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2020-2025

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) trong bối cảnh Tỉnh ủy vừa tổ chức thành công Hội nghị nửa nhiệm kỳ, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2020 - 2025) trong hai năm rưỡi đã qua. Hội  nghị đã đánh giá: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh bám sát phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành chủ động, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, có 07/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết, 10/27 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, 03/27 chỉ tiêu đạt từ 51,9 đến dưới 70%; các chỉ tiêu còn lại đạt từ 41% trở lên. Kinh tế tăng trưởng bình quân 3,12%/năm. Quy mô nền kinh tế ước đạt 77.475 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến nay ước đạt 75,97 triệu đồng/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tiến bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS. Tập trung củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên.

Mỗi chặng đường lịch sử, tinh thần“Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” từ mùa thu Cách mạng năm 1945 cũng như truyền thống “Toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công” trong kháng chiến chống Mỹ của Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh lại được nhân lên gấp bội, tạo nên thế và lực mới cho đất nước, cho tỉnh nhà trên những chặng đường tiếp theo. Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong Cách mạng tháng Tám, hơn bao giờ hết càng được phát huy cao độ.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước; nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                               Trần Bình Trọng                                          


([1]) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập I; NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2021, trang 103, 104.

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 5 512
  • Tất cả: 8773025

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn