Văn học nghệ thuật Trà Vinh: Ba mươi năm đồng hành và phát triển

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn xem trọng vai trò của văn học, nghệ thuật (VHNT), xem đây là nền tảng tinh thần quan trọng của xã hội. Năm 2008, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời càng củng cố thêm vị trí, vai trò đặc biệt của VHNT với nhận định: “Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng đặc biệt và tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cắt băng khai mạc triển lãm tượng, tranh, ảnh thời sự và nghệ thuật do Hội VHNT - Sở VH-TT&DL và Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Nhận thức được vai trò quan trọng của VHNT, ngay từ những ngày đầu tỉnh Trà Vinh được tái lập (5-1992), cho đến nay, Tỉnh ủy Trà Vinh luôn quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ. Lĩnh vực này đã đồng hành cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Trà Vinh vượt qua khó khăn ra sức sáng tạo, đóng góp chung vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, chúng tôi có dịp gặp gỡ với đồng chí Bùi Quang Huy (nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh), người Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên sau khi tỉnh Trà Vinh tái lập và cũng là người quan tâm đồng hành cùng VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà từ ngày đầu cho đến hôm nay.

Tỉnh Trà Vinh sau khi chia tách và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 1992 đã gặp rất nhiều khó khăn và là một trong những tỉnh nghèo nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, yếu kém về mọi mặt, khó khăn thiếu thốn đủ mọi điều. Lúc ấy, BCH Trung ương Đảng đã phân công đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cửu Long về làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt của một tỉnh vừa được tái lập, là người đứng đầu tỉnh Đảng bộ, đồng chí Bùi Quang Huy và Ban Thường vụ phải lo toan mọi việc như xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội..v.v.. Nhưng trong bối cảnh ấy, lĩnh vực tư tưởng văn hóa, VHNT vẫn được quan tâm đặc biệt.

“Khi mới tái lập, tình hình còn rất khó khăn, một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác tư tưởng, phải ổn định tư tưởng nhân dân trước. Làm cho nhân dân hiểu, tin tưởng, ủng hộ và làm theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì phải tuyên truyền. Tuyên truyền đến nhân dân có nhiều hình thức nhưng chúng tôi xác định tính nhân văn trong tác phẩm VHNT mềm dẻo hơn, dễ tác động vào lòng người hơn. Chính vì vậy, để ổn định tư tưởng không thể thiếu lĩnh vực VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ. Đây là yêu cầu, là nhiệm vụ của Ban Thường vụ lúc đó”- Đồng chí Bùi Quang Huy xác định.

Rõ ràng, đồng chí Bùi Quang Huy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy lúc ấy đã có những nhận định đúng đắn về vai trò quan trọng của VHNT trên mặt trận tư tưởng và kể cả trong đời sống văn hóa tinh thần. Lúc đó, tôi và Ban Thường vụ còn xác định VHNT chẳng những tuyên truyền mà qua những tác phẩm còn giáo dục giá trị đạo đức con người trong xã hội và đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng…” - Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh thêm.

Chính việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của công tác văn hóa, văn nghệ nên sau hơn một tháng tái lập tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 40-QĐ/TU thành lập Ban vận động thành lập Hội VHNT Trà Vinh. Ban vận động gồm 10 thành viên do đồng chí Trần Công Tuấn (soạn giả Liên Tâm), Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tuyên huấn, Giám đốc Sở VH-TT làm Trưởng Ban, đồng chí Lê Phát Tân (nhà thơ Lê Tân, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Cửu Long) làm Phó ban đi vận động để tập hợp anh em văn nghệ sĩ, động viên anh em sáng tác nhằm phát huy truyền thống, thành tích của tỉnh và cũng để cổ vũ toàn dân ra sức phấn đấu cùng xây dựng tỉnh Trà Vinh. Sau thời gian vận động ngày 2/6/1993, Ban vận động tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban chấp hành lâm thời Hội VHNT và chỉ định đồng chí Lê Phát Tân (nhà thơ Lê Tân) làm Chủ tịch và Hội VHNT đi vào hoạt động.

Dù trong muôn vàn khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nổ lực hết mình của các văn nghệ sĩ biết phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết để vượt qua khó khăn, thách thức. Đến nay, Hội VHNT Trà Vinh đã trải qua 5 kỳ Đại hội và trở thành mái nhà chung đáng tin cậy cho giới văn nghệ sĩ trong tỉnh yên tâm cống hiến, sáng tạo ra tác phẩm phục vụ cho nhu cầu tinh thần của đồng bào, đồng chí và đóng góp cho từng giai đọan phát triển của tỉnh nhà.

Qua 30 năm, đội ngũ văn nghệ sĩ Trà Vinh không ngừng lớn mạnh: đông về số, mạnh về chất. Về lực lượng, từ ngày đầu thành lập chỉ có khoảng 40 hội viên sinh hoạt trong 6 Chi hội và 10 hội viên được kết nạp vào hội chuyên ngành Trung ương. Đến nay Hội đã có 08 chi hội chuyên ngành gồm: Văn học, Văn nghệ Khmer, Âm nhạc, Sân khấu, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn nghệ Dân gian, Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Tiểu Cần và 01 Hội Kiến Trúc sư phối thuộc với trên 340 hội viên, trong đó có 90 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành ở Trung ương. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng được nâng cao kiến thức lý luận chính trị và kể cả năng lực sáng tạo chuyên môn.

Tác phẩm của văn nghệ sĩ tỉnh Trà Vinh tại các cuộc triển lãm do Hội VHNT Trà Vinh tổ chức

Về sáng tác các văn nghệ sĩ đã sáng tạo ra hơn 10 ngàn tác phẩm ở các lĩnh vực qua các cuộc vận động, đầu tư sáng tác và cả quá trình tự tìm tòi sáng tạo. Có thể nói các văn nghệ sĩ Trà Vinh luôn là những người cần mẫn làm việc trên cánh đồng nghệ thuật vốn ít màu mỡ ngay từ thuở ban đầu để tạo ra những hạt ngọc cho mùa vàng. Trong lúc tỉnh nhà còn lắm khó khăn, các văn nghệ sĩ đã đồng hành đến những đồng ruộng, công trình thủy lợi hay những nhà máy, xí nghiệp…để phản ảnh khí thế hăn say lao động, cổ vũ kịp thời cho quá trình lao động sản xuất nhằm tạo ra nhiều hơn của cải vật chất cho xã hội. Đến thời kỳ đổi mới, tỉnh Trà Vinh cùng với cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì trên mỗi bước đường phát triển của tỉnh nhà đều có dấu ấn của các văn nghệ sĩ vừa phản ảnh kịp thời vừa cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng tỉnh nhà. Các thế hệ văn nghệ sĩ ở Trà Vinh luôn thể hiện rõ trách nhiệm của một người nghệ sĩ và trên hết là trách nhiệm công dân. Những tác phẩm của các văn nghệ sĩ ở Trà Vinh phần nào đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân tỉnh nhà, đồng thời luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật của Liên Hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương, tiêu biểu là Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị “ Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh xem tác phẩm của các văn nghệ sĩ Trà Vinh

Hầu hết, tác phẩm của các văn nghệ sĩ đều được quảng bá và tiếp cận với công chúng qua các hoạt động thường niên của Hội VHNT như: ra mắt và giới thiệu tác giả-tác phẩm, tổ chức biểu diễn nhân Ngày thơ Việt Nam hàng năm; dự thi các cuộc liên hoan âm nhạc, Đờn ca tài tử, triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật (trong tỉnh, khu vực, cả nước và quốc tế), đăng tải trên các tạp chí VHNT và qua các xuất bản phẩm được in thành sách (hơn 50 đầu sách được in).

Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Hội VHNT, sự phối hợp lẫn hỗ trợ của các Sở, ngành trong tỉnh và sự phấn đấu, quyết tâm của các văn nghệ sĩ nên chất lượng tác phẩm từng bước được nâng lên rõ rệt, điều đó đã được minh chứng qua hơn 200 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh và hơn 150 giải thưởng cấp khu vực ĐBSCL, quốc gia và quốc tế.

Đồng chí Bùi Quang Huy phấn khởi: “Qua 30 năm, tôi thấy VHNT Trà Vinh có bước phát triển về đội ngũ cũng như tác phẩm đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho thành tựu của tỉnh. Sự đổi mới và phát triển của Trà Vinh hôm nay trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội rất tốt, đời sống nhân dân ngày một được nâng lên. Đó là điều đáng mừng chung mà anh em văn nghệ sĩ đã góp phần quan trọng đem lại hiệu quả này”.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp của tỉnh còn nhiều khó khăn nên VHNT Trà Vinh cũng chịu nhiều ảnh hưởng, các tác phẩm vẫn còn hạn chế chưa thể bắt kịp với xu thế phát triển chung của VHNT cả nước và một số tỉnh khu vực ĐBSCL ở một số mặt. Đặc biệt, trong tình hình mới là kiến tạo, xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến lên chủ nghĩa xã hội thì những nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ càng khó khăn hơn. Nhận diện những khó khăn thách thức đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn kịp thời động viên và có những định hướng cũng như sự hỗ trợ để đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm đáp ứng tình hình mới.  

Nhân dịp 30 năm tỉnh Trà Vinh tái lập và cũng ngần ấy năm VHNT tỉnh nhà hình thành, đồng hành và phát triển, đồng chí Bùi Quang Huy cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến các văn nghệ sĩ: “VHNT Trà Vinh có phát triển nhưng chưa được như mong muốn nên cũng rất mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư cho sáng tác, đồng thời lực lượng văn nghệ sĩ cũng phải tự thân nỗ lực, phấn đấu sáng tạo ra những tác phẩm có chiều sâu, phản ảnh được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân và đồng thời sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, hiện thực và nghệ thuật cao để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà, cùng nhau đưa Trà Vinh phát triển hơn nữa”.

Như vậy, sau ba mươi năm, VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa tỉnh Trà Vinh vượt qua những khó khăn thách thức. Hy vọng rằng với sự quan tâm của Đảng và sự đầu tư của Nhà nước cùng với sự nổ lực hết mình của các văn nghệ sĩ, VHNT Trà Vinh sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của công chúng và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung./.

Nguyễn Văn Chót

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 282
  • Trong tuần: 25,365
  • Tất cả: 7,415,851

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn