Đề cương về văn hóa thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc

Ngày 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam 80 năm qua”.

Đến dự buổi nói chuyện có các đồng chí: Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, các cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa…

Đại biểu tham dự buổi nói chuyện

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, các đại biểu được nghe chuyên đề: về phát huy giá trị, ý nghĩa, tầm vóc của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, một số nhiệm vụ văn hóa thời gian tới; Văn nghệ Trà Vinh và một số tác phẩm tiêu biểu; Một số hoạt động tiêu biểu của các hội viên Chi hội Văn nghệ Khmer thời gian qua gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh và Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh chữ Khmer; Khái quát một số phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ ở Trà Vinh thời gian qua.

Đây là văn kiện lịch sử mang tính cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng, nêu rõ phương hướng cùng những nguyên tắc thiết thực cho công cuộc xây dựng nền văn hóa mới; trong đó, khẳng định mặt trận văn hóa là 1 trong 3 mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa), đồng thời thể hiện những quan điểm, tư tưởng của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ với 3 nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu đề dẫn

Phát biểu đề dẫn buổi nói chuyện, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái cho rằng sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cách mạng; thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc, trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ nhân dân ta, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Sau 80 năm, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn khẳng định giá trị, tiếp tục dẫn lối cho văn hóa Việt Nam phát triển. Dưới ánh sáng của Đề cương về văn hóa năm 1943 và sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ngày càng phát triển và trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Những năm 60 của thế kỷ XX, hòa cùng khí thế của cao trào Đồng Khởi, các phong trào văn hóa, văn nghệ ở Trà Vinh phát triển mạnh mẽ. Tập san Văn nghệ Lửa Hồng, Đoàn Văn công xã Long Vĩnh, Đoàn Ánh Hồng, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh lần lượt ra đời và phát triển trong lòng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các văn nghệ sĩ tiền bối của chúng ta đã không ngại gian khổ, dưới “mưa bom lửa đạn” vẫn “bám dân, bám bộ đội”, kiên trì thâm nhập thực tế, bám sát chiến trường, mang lời ca tiếng hát cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, chiến đấu chống kẻ thù xâm lược; để sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật lên án chiến tranh, tố cáo tội ác của quân thù và nói lên khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam…

Đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khái quát lại một số phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ ở Trà Vinh thời gian qua.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn sẽ khai thác tốt các giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, vận dụng hiệu quả vào lĩnh vực công tác của ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là những mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; từ đó góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Chính quyền với Nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Trà Vinh ngày càng văn minh, phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Tin, ảnh: Tuấn Huỳnh

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 4084
  • Trong tuần: 56,840
  • Tất cả: 8,081,778

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn