HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH TRÀ VINH QUA MỘT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Thực hiện Hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam và Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bằng hình thức trực tuyến).

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh khóa V

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện vai trò tham mưu, bám sát chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đẩy mạnh các hoạt động, đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt. Công tác xây dựng tổ chức Hội phát triển mạnh mẽ, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học được hình thành và củng cố phủ khắp tới các xã, phường, thị trấn, trường học; các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp có tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đến nay, toàn tỉnh có 107 Hội cơ sở, 742 chi hội ấp, khóm, 385 chi hội trường học. Ban Khuyến học 720 ban (trong đó, 540 Ban Khuyến học cơ quan, 8 Ban Khuyến học đơn vị sản xuất kinh doanh, 172 Ban Khuyến học cơ sở Tôn giáo).

Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh phát triển 15.927 hội viên nâng tổng số đến nay 222.912 hội viên, đạt 20,12 % dân số. Trong đó có 24.182 đảng viên, 58.155 dân tộc, 71.710 nữ; thu hội phí trên 1,7 tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam “Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, bản, ấp, tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở do xã quản lý giai đoạn 2016 - 2020” đến cuối năm 2020 công nhận 221.293 “Gia đình học tập”, đạt 83,53% số hộ gia đình; công nhận 233 “Dòng họ học tập”, đạt 86,62% số dòng họ đăng ký.

Đối với các Danh hiệu học tập, Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố và cơ sở đã phát động đăng ký và xét công nhận: Trường học đăng ký 393, xét công nhận 391, đạt 99,5% số đăng ký. Cơ quan, đơn vị đăng ký 269, xét công nhận 264, đạt 98,14% số cơ quan, đơn vị đăng ký. Chi hội khuyến học ấp, khóm đăng ký 652 ấp, 113 khóm, xét công nhận 639 ấp, 108 khóm, đạt 97,65% số ấp, khóm đăng ký. Cơ sở Tôn giáo đăng ký 197, xét công nhận 175, đạt 88,83% số đăng ký. Xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 106 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, đạt 100%.

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III; Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc liên tục 05 năm 2016 - 2020.

 Tại Đại hội lần thứ V đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 33 ủy viên Ban Chấp, 09 ủy viên Ban Thường vụ, bầu 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Khá tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội; Ông Trần Văn Bồi - Nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch (chuyên trách), Ông Thạch Tha Lai đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch (kiêm chức).

Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu xây dựng về tổ chức Hội, xây dựng mô hình “Công dân học tập” và các danh hiệu học tập giai đoạn 2021 – 2026, cụ thể là:

 

(1) Phát triển hội viên trong nhiệm kỳ đạt 6% dân số, bình quân mỗi năm phát triển 1,2% so với dân số. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tổng số hội viên đạt 26% so dân số.

(2) 100% tổ khuyến học gắn với tổ tự quản.

(3) 100% cơ quan, công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp của Nhà nước có Ban khuyến học.

(4) 60% công dân được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

(5) 90% hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập”.

(6) 80% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”.

(7) 90% ấp, khóm được công nhận “Cộng đồng học tập”.

(8) 80% các cơ quan, đơn vị cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”.

(9) 80% xã, phường, thị trấn được đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” từ loại khá trở lên.

(10) Xây dựng cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đạt danh hiệu học tập từ 80% trở lên so tổng số cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp Nhà nước có Ban khuyến học.

(11) Xây dựng quỹ khuyến học của Hội khuyến học xã, phường, thị trấn có từ 30 - 50 triệu đồng, bình quân đầu người trong năm có từ 30.000 đồng quỹ khuyến học trở lên.

(12) Có 50% lượt người lớn ở ấp, khóm được tham gia các hình thức học tập ở Trung tâm THTCĐ.

 

 Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 18,685
  • Tất cả: 6,814,542

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn