Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở và Chuyên đề Hội nhập quốc tế

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho đảng viên cơ sở, ngày 03/3/2021 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và lớp Chuyên đề Hội nhập quốc tế cho 124 học viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được học tập 6 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng..., độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn - xã hội. Lớp chuyên đề về hội nhập quốc tế sẽ trang bị cho đảng viên các kiến thức cơ bản gồm 4 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta, chủ trương, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế về văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng văn hoá và hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh.

Qua các lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên các kiến thức cơ bản, khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ trương hội nhập quốc tế để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đã đề ra, để phát triển đất nước sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực…Trên cơ sở các chuyên đề được học tập từng đảng viên khi về công tác tại địa phương, đơn vị tùy theo nhiệm vụ của mình nghiên cứu, vận dụng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Quang cảnh lớp học

Minh Thành-Anh Thư

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 8,358
  • Tất cả: 7,211,932

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn