ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 2, THỊ XÃ DUYÊN HẢI: SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW BỘ CHÍNH TRỊ

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ Phường 2, thị xã Duyên Hải đã có những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống, sinh hoạt hàng ngày và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hàng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, nội dung học tập, làm theo, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; từng chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch học tập từng chuyên đề; cá nhân cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết học tập và làm theo. Kết quả triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được 543 cuộc, có 13.784 lượt người dự, đạt 100% trong đảng; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của phường và các khóm được 355 cuộc, có khoảng 58.750 lượt người nghe, thời lượng 20 phút/cuộc. Qua học tập giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, có sự chuyển biến về ý thức và hành động, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể Đảng bộ Phường 2 đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 05 năm qua, tổng giá trị sản xuất được 3.552,12 tỷ đồng, tăng bình quân 20,2%/năm đạt 112,2% Nghị quyết.

Mặt khác, Đảng ủy rất quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch “làm theo” của tập thể, cá nhân tại Chi bộ gửi Đảng ủy lựa chọn, xây dựng và nhân rộng mô hình làm theo Bác (đến nay có 64 mô hình học tập, làm theo Bác).

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo Bác[1].

 (Nguồn: Báo cáo thành tích của Đảng bộ phường 2, thị xã Duyên Hải qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị)[1] Tỉnh khen 03 tập thể và 05 cá nhân; thị xã khen 05 tập thể và 08 cá nhân; phường đã biểu dương khen thưởng 04 tập thể và 11 cá nhân.

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 18,818
  • Tất cả: 6,814,675

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn