Trà Vinh biên soạn chuyên đề năm 2023, 2024, 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch biên soạn chuyên đề năm 2023, 2024, 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh.

Mục đích biên soạn các chuyên đề để triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó vận dụng, thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch từ năm 2023 - 2025, triển khai biên soạn 03 chuyên đề, gồm:

(01) Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.

(02) Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”.

(03) Chuyên đề năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc xây dựng nội dung chuyên đề năm 2023, 2024, 2025 của tỉnh phải trên cơ sở vừa cụ thể hóa nội dung Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ”, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và từng năm 2023, 2024, 2025. ác chuyên đề phải cô đọng, súc tích, dễ học, dễ nhớ, dễ vận dụng nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Biên soạn, xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, biên soạn chuyên đề hàng năm; in ấn và phát hành tới từng chi bộ thông qua các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 14,059
  • Tất cả: 7,015,016

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn