Các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Từ ngày 28/7 đến ngày 11/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức 02 Đoàn khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá kết quả một năm quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn số 01 do đồng chí Lữ Công Tạo, Phó trưởng Ban làm Trưởng Đoàn; Đoàn số 02 do đồng chí Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó trưởng Ban làm Trưởng Đoàn.

Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn, khảo sát thực tế tại một đảng ủy xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chọn khảo sát thực tế tại một chi, đảng bộ cơ sở.

Đ/c Nguyễn Thị Trúc Ly, phát biểu tại buổi khảo sát Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh và Đảng ủy phường 9

Tại các nơi làm việc, thành viên Đoàn Khảo sát đã tập trung trao đổi, làm rõ ưu điểm, hạn chế của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện: Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” v.v… Qua đó, thấy rằng các địa phương, đơn vị đã kịp thời xây dựng các văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc đều chú trọng đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cơ quan, chi bộ, đoàn thể bằng nhiều hình thức; xác định nhiệm vụ đột phá gắn với học tập và làm theo Bác để tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác có hiệu quả; quan tâm chi đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân trong đẩy mạnh học tập và làm theo Bác v.v… Qua đó đã góp phần tích cực, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị phát triển thêm.

Tuy nhiên, qua khảo sát, Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế đối với các nơi liên quan đến việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề toàn khóa gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; việc củng cố, nhân rộng mô hình học tập và làm theo phù hợp với tư tưởng của Bác chưa đảm bảo tiêu chí; thực hiện kiểm tra, giám sát nội dung học tập và làm theo Bác từng nơi, từng lúc chưa thường xuyên, số lượng tập thể, cá nhân được kiểm tra, giám sá chưa nhiều; việc tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác chưa được quan tâm đúng mức v.v…

Qua đó, phát biểu trao đổi với cấp ủy các địa phương, đơn vị, Trưởng 02 đoàn khảo sát đề nghị: quan tâm chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu, tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục rà soát, cụ thể hóa, bổ sung nội dung, nhiệm vụ học tập, làm theo Bác vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới; chú trọng gắn học tập với làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện tốt kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, kế hoạch “làm gương mẫu mực”, “tích cực làm theo” và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề toàn khóa gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực”; rà soát, đánh giá chất lượng và nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác đảm bảo tiêu chí theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó chú trọng mô hình, điển hình về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quan tâm chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị phù hợp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện chỉ đạo tốt công tác phát động, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v…

Tin, ảnh: Hiếu Khang

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 417
  • Trong tuần: 14,019
  • Tất cả: 7,014,976

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn