Thông tin trong tuần (từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2023)
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các công việc trọng tâm, trước mắt, các công việc còn tồn đọng, kéo dài; quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

Một số hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Bí thư Tỉnh ủy tham gia Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ Hai) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Tỉnh ủy dự họp triển khai kể hoạch thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; dự tổng kết cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”, dự kiểm tra tại Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang; dự Hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức góp ý Đề án quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội trong tuần:

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các công việc trọng tâm, trước mắt, các công việc còn tồn đọng, kéo dài; quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo. Tập trung triển khai, thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết tháng 8.

2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn điện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các văn bản chuyên đề và xử lý một số công việc thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghe báo cáo tỉnh hình xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú, nông thôn mới nâng cao huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và các tiêu chí nông thôn mới tỉnh…

3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục xây dựng báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự án Luật trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; nhận xét kết quả việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Họp Ban Chỉ đạo soạn thảo kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện nhanh các ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

6. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra an toàn về phòng, chống cháy nổ. Thường xuyên nắm tình hình, chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc - tôn giáo.

Tuấn Huỳnh

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 4 032
  • Tất cả: 8785554

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn