Càng Long qua 5 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày 31/5, Huyện ủy Càng Long tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, 05 năm qua, huyện Càng Long đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần  xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Trong 05 năm, huyện đã tổ chức được 05 hội nghị tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt; 2.166 cuộc, có 5.419 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự (đạt 98,9%); 1.570 cuộc có 81.942 lượt hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân dự. Nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường; công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 100 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên toàn huyện lên 5.788 đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát xử lý đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm được thực hiện quyết liệt hơn... Sau kiểm điểm, các tập thể cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm và xác định những việc cần làm ngay. Từ năm 2016 đến tháng 5/2021, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 63 trường hợp đảng viên (khiển trách 35, cảnh cáo 16); giám sát Điều lệ Đảng được 167 tổ chức đảng, 478 đảng viên. 

Đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số ít tổ chức đảng, đảng viên chưa mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chưa rõ nét…

 Kết luật hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian qua của Đảng bộ huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt một số nội dung: đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đưa nội dung của Nghị quyết vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, Đảng bộ; cụ thể hoá nội dung của Nghị quyết vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết của đảng viên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đối với các chi, đảng bộ...

Minh Hùng

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 148
  • Hôm nay: 17708
  • Trong tuần: 136,242
  • Tất cả: 3,080,371

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn