Chung sức, đồng lòng thi đua chiến thắng dịch bệnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Trà Vinh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tình trạng xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vẫn quyết tâm bám sát phương châm hành động "Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển", quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa dồn sức cho công tác phòng chống dịch vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xoay quanh thành công này, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh – đồng chí Lâm Minh Đằng.

 

Xin đồng chí chia sẻ cụ thể hơn về những "điểm sáng" trong phát triển KT - XH của tỉnh nhà trong năm "bản lề" 2021 vừa qua?

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021, có 21/30 chỉ tiêu thực hiện cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, 9 chỉ tiêu còn lại đạt từ 90% kế hoạch trở lên. Nổi bật kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định; GRDP bình quân đầu người đạt 90,9% Nghị quyết; tổng thu ngân sách vượt 61,7% dự toán, trong đó thu nội địa vượt chỉ tiêu của tỉnh và Trung ương giao. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 99,1% kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, Chỉ số PCI tăng 10 bậc; cấp mới quyết định, chủ trương đầu tư 17 dự án (đã triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 dự án). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 105% kế hoạch. Công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 93% kế hoạch - cao nhất từ trước đến nay. Xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Tạo việc làm mới đạt 85,4% Nghị quyết.

Trong năm qua, tỉnh triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, quan tâm công tác điều trị, quyết liệt thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chủ động có kế hoạch khôi phục lại sản xuất ngay sau thời gian giãn cách xã hội gắn với hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thích ứng sau đại dịch. Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ người dân Trà Vinh tại Tp.HCM, Bình Dương. Tính đến cuối năm 2021, tổng kinh phí thực hiện phòng, chống dịch là trên 1.011 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước 937,8 tỷ đồng; nguồn vận động tài trợ 73,5 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, vận dụng cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời ban hành hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên nắm dư luận xã hội, đồng thời phản bác những thông tin xấu, độc. Công tác tổ chức cán bộ bảo đảm đúng quy định, quy trình, dân chủ, công tâm, khách quan; thực hiện tinh giản biên chế đạt 13,84% so với biên chế được giao năm 2015. Củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,98%. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, hạn chế tối đa những vụ việc phát sinh mới.

Qua 30 năm đổi mới và phát triển (1992 - 2022), bộ mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của Trà Vinh đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên. Để có được những thành tựu này đòi hỏi các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh phải chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua. Đồng chí có thể cho biết những nét nổi bật nhất trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh những năm qua?

Những ngày đầu tái lập, tỉnh Trà Vinh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để vượt lên khó khăn, qua từng nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh, với sự hỗ trợ từ Trung ương, với các chủ trương hợp lý, sự đồng tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Trà Vinh đã từng bước đổi thay và vươn lên. Có được những thành tựu quan trọng đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, còn có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả 2 phong trào thi đua quan trọng do Thủ tướng Chính phủ phát động ("Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"); đồng thời phát động phong trào thi đua "Người người thi đua, ngành ngành thi đua, hành động quyết liệt, sáng tạo bứt phá, để Trà Vinh phát triển nhanh và bền vững". Kết quả kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định (bình quân 11,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - lâm nghiệp - thủy sản từ 69,19% năm 1992 giảm còn 30,93% năm 2021; công nghiệp - xây dựng từ 8,68% năm 1992 tăng lên 34,93%, dịch vụ từ 22,13% tăng lên 34,14% vào năm 2021; thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 730.000 đồng năm 1992 đến cuối năm 2021 đạt 63,15 triệu đồng (gấp hơn 86 lần so năm 1992). Xây dựng Nông thôn mới có nhiều tiến bộ, bình quân đạt 18,78 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh đã công nhận 80/85 xã đạt Nông thôn mới, 6/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng Nông thôn mới trước năm 2025.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được các cấp, các ngành triển khai đạt kết quả thiết thực, tạo động lực cho phát triển kinh tế, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân, trọng tâm là: phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". Từ các phong trào thi đua này, đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) giảm còn 0,58%; có 256.114/277.260 hộ gia đình văn hóa; 739/756 ấp, khóm văn hóa; 81 xã văn hóa nông thôn mới; 15 phường, thị trấn văn minh đô thị; 1.147/1.232 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 100% đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19; 100% trẻ em từ 12 - 17 tuổi được tiêm vắc xin…

Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được chú trọng triển khai rộng khắp trong nhân dân. Nhờ các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Thi đua quyết thắng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc" ... nên tình hình an ninh vùng nông thôn, vùng dân tộc - tôn giáo được bảo đảm, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy; xử lý nghiêm minh các tội phạm kinh tế và tham nhũng; điều tra làm rõ 90% các vụ phạm pháp hình sự, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng", phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở"...; qua đó, đã có 5.266 tập thể và cá nhân được khen thưởng khi thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức của CB - CC - VC, người lao động về xây dựng văn hóa công sở có nhiều chuyển biến tích cực, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn. Thông qua thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", tỉnh đã xây dựng trên 9.500 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; tập trung hướng về cơ sở, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm và phản ánh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kết hợp hài hòa mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ công dân.

Trong các phiên họp của Tỉnh ủy, đồng chí luôn quan tâm, đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Vậy thời gian qua công tác này đã có những chuyển biến tích cực ra sao?

Tinh thần trách nhiệm cùng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tập trung quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu.

Ngoài ra Tỉnh ủy còn ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện như: Quy định 4495 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh; Quy định 4842 về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 724 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Quy định 1352 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với CB - CC - VC… Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khi lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện không đúng, không phù hợp với các ý kiến kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thách thức. Người đứng đầu các cấp phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khẳng định được vai trò "đầu tàu" trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Bước vào năm 2022, Trà Vinh đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn để phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi là vô vàn khó khăn, thách thức đang chờ đón phía trước. Trong bối cảnh đó, đồng chí có thông điệp gì muốn nhắn nhủ tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong tỉnh?

Về mặt thuận lợi, nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 ngày càng hiệu quả hơn; nền kinh tế thích ứng linh hoạt để phục hồi và phát triển; một số công trình, dự án lớn, quan trọng hoàn thành đi vào hoạt động; chất lượng hệ thống chính trị được nâng lên; đoàn kết, nêu gương, quyết liệt của người đứng đầu là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các cấp, các ngành; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Tuy nhiên bên cạnh những điều kiện thuận lợi là vô vàn khó khăn, thách thức đang chờ đón phía trước; do đó, để thực hiện thành công Nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tỉnh ủy mong muốn toàn Đảng và nhân dân Trà Vinh tiếp tục bám sát vào phương châm hành động "Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển" để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022), đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh, chú trọng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ môi trường nhằm sớm xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng, trung tâm logistics của khu vực và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Xin cảm ơn đồng chí!

 Công Luận (thực hiện)

 

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1363
  • Trong tuần: 26,643
  • Tất cả: 7,420,467

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn