Ban Thường vụ Tỉnh ủy uốn nắn việc sinh hoạt với chi, tổ hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng vừa ký Công văn số 431-CV/TU về việc uốn nắn việc sinh hoạt với chi, tổ hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định: Qua thời gian triển khai, thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, thường xuyên quan tâm phân công cấp ủy, lãnh đạo ban dân vận cấp ủy, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và ủy viên thường vụ, ủy viên ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham dự sinh hoạt với chi, tổ hội và ban công tác Mặt trận ấp, khóm để nắm tình hình, cung cấp thông tin, đối thoại, định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ các chi, tổ hội nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là xây dựng nền nếp sinh hoạt lệ, hướng dẫn chi, tổ hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên về buổi sinh hoạt lệ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; các chi, tổ hội tổ chức sinh hoạt đúng theo Điều lệ, ý thức trách nhiệm của chi tổ, hội và đoàn viên, hội viên được nâng lên. Tuy nhiên, gần đây việc tham dự sinh hoạt với chi, tổ hội theo Quy định số 784-QĐ/TU có biểu hiện lơ là; cán bộ khi dự sinh hoạt chi, tổ hội chưa chủ động chuẩn bị nội dung để trao đổi, góp ý cho cơ sở; một số đồng chí không báo cáo kết quả dự sinh hoạt theo quy định. Một số chi, tổ hội chưa chuẩn bị tốt chương trình, nội dung sinh hoạt lệ, trong sinh hoạt lệ còn nặng về hình thức, thiếu đổi mới nội dung, chưa gợi ý được những vấn đề trọng tâm cần tập trung cho đoàn viên, hội viên tham gia phát biểu ý kiến nên việc nắm tình hình dư luận xã hội trong nhân dân chưa kịp thời, số lượng đoàn viên, hội viên dự sinh hoạt còn ít; chưa xây dựng được mô hình sinh hoạt gắn với mô hình phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập cho đoàn viên, hội viên.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 784- QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cấp ủy, lãnh đạo ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các chi, tổ hội theo Đề án của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 ”, nhất là xây dựng mô hình sinh hoạt chi, tổ hội gắn với mô hình kinh tế nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức; trước khi sinh hoạt phải định hướng chương trình, nội dung sinh hoạt cho phù hợp, thiết thực hiệu quả.

3. Phân công cán bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt với chi, tổ hội; cán bộ trước khi tham dự sinh hoạt, cần nghiên cứu sâu, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của đoàn thể cấp trên, của Tỉnh ủy; tìm hiểu nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các thông tin mang tính định hướng để tham gia góp ý, hướng dẫn cho địa phương và chi, tổ hội. Sau khi tham dự sinh hoạt kịp thời báo cáo kết quả, nội dung, chất lượng buổi sinh hoạt và đề xuất các giải pháp hiệu quả tham mưu với cấp ủy và Ban Dân vận các cấp theo quy định.

4. Chỉ đạo các chi, tổ hội duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, nghiên cứu áp dụng các mô hình nâng chất chi, tổ hội, xây dựng chi hội tiên tiến, chi hội mẫu, chi, tổ hội nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đoàn thể.

5. Hàng tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nghiên cứu xây dựng thông tin để cung cấp cán bộ tham dự họp chi, tổ hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời. Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện chế độ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy theo Quy định 784-QĐ/TU.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1429
  • Trong tuần: 26,709
  • Tất cả: 7,420,533

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn