Cầu Kè qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, huyện Cầu Kè đã triển khai tuyên truyền quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tế ở cơ sở; cụ thể hóa nhiệm vụ công tác văn học, nghệ thuật vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm... từng bước đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào đời sống nhân dân. 

Huyện quan tâm bảo tồn, phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống, hàng năm tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan đờn ca tài tử nghệ thuật quần chúng Kinh, Khmer và các phong trào văn nghệ do các địa phương, đơn vị phối hợp tổ chức...  Từ 2008 đến nay, huyện thành lập 15 câu lạc bộ đờn ca tài tử, với gần 300 thành viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu; tổ chức 12 cuộc Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp huyện; 150 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng cấp cơ sở…

Các thiết chế văn hóa không ngừng được đầu tư và phát triển về số lượng, chất lượng, nổi bật như công trình xây dựng nhà Văn hóa - Thể thao đa năng huyện có diện tích 800 m2, kinh phí gần 1 tỷ đồng; Trung tâm và các hạng mục của Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện tổng diện tích 7.800 m2, gồm 12 phòng chức năng, quảng trường, hồ bơi, trụ sở làm việc, với tổng kinh phí đều tư xây dựng trên 22 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 10/10 nhà văn hóa xã, kinh phí 56 tỷ đồng; đầu tư xây mới, sữa chữa, nâng cấp 65/67 nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khóm với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng; Hệ thống thư viện được đầu tư từ huyện đến cơ sở, toàn huyện có 01 thư viện huyện, 10 thư viện xã, 675 tủ sách ấp, khóm, 22 chùa Khmer trong huyện đều có tủ sách phục vụ nội bộ... Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (xã Tam Ngãi) với tổng kinh phí thực hiện 35,787 tỷ đồng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phục vụ khách đến tham quan Khu tưởng niệm; đầu tư, bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử truyền thống trên địa bàn huyện như: di tích kiến trúc nghệ thuật xếp hạng cấp quốc gia “Minh Đức Cung”, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh “Nhà cổ Huỳnh Kỳ ”, di tích lịch sử “Chùa Ô Mịch ” (ấp Ô Mịch xã Châu Điền)...

Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng được quan tâm thực hiện và có sự chuyển biến rõ nét. Thời gian qua, huyện đã biên soạn và xuất bản nhiều sách lịch sử địa phương, như: Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Cầu Kè giai đoạn (1930 – 1975 và 1976- 2015); xuất bản 08 quyển lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các xã 02 quyển lịch sử ngành: lực lượng vũ trang nhân dân huyện và Biên niên sự kiện lịch sử Công an huyện (1945 - 2015); đang khẩn trương nghiên cứu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng Đảng bộ và nhân dân xã Phong Phú, giai đoạn 1930 - 2015, xã Hòa Tân và thị trấn Cầu Kè giai đoạn 1975 -2015.

Công tác phục dựng, bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian, truyền thống có sự phát triển: phục dựng Lễ hội Chôl Chnăm Thmây, Sêne Đôlta, Ok Om Bok; bảo tồn một số nhạc cụ dân tộc, trang sức; các loại hình sân khấu cổ (Rô Băm), các loại hình múa (Rom Vong, Saravan, Rom Leo, Rom Kbảch, Aday, trống Sa dăm, Chom Riêng) cũng được các nghệ nhân duy trì truyền lại cho thế hệ sau; bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt có nhiều chùa còn bảo tồn kinh sách cổ (viết trên lá buông) bằng chữ Pali. Hiện nay, toàn huyện có 08/18 Trường Tiểu học dạy ngữ văn Khmer với 82 lớp có 1.546 học sinh; có 100% học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9) được học ngữ văn Khmer; 22 điểm chùa dạy chữ Khmer.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong thời gian tới, Cầu Kè đặc biệt quan tâm triển khai một số giải pháp, như: nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong chỉ hoạt động quản lý văn hóa, văn học, nghệ thuật, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện hiệu quả Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, trong đó quan tâm các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và hoạt động văn học, nghệ thuật; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân; nâng cao xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu… tập trung khai thác, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, giao lưu văn hóa văn nghệ, để quảng bá quê hương và con người Cầu Kè; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài, tạo môi trường sống lành mạnh; Xây dựng quy hoạch và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ, nhất là cản bộ lãnh đạo, cản bộ quản lý đủ phấm chất, năng lực công việc trong thời gian tới, qua đó sẽ góp phần từng bước xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 Nguyễn Hừng

(Ban Tuyên giáo Cầu Kè)

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 3685
  • Trong tuần: 28,338
  • Tất cả: 7,450,602

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn