THỊ XÃ DUYÊN HẢI PHẤN ĐẤU ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2025

Huyện Duyên Hải được tách ra từ huyện Cầu Ngang vào năm 1981, trong giai đoạn cả nước khắc phục vết thương chiến tranh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Duyên Hải đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực tập trung nâng cấp thị trấn Duyên Hải đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và được Bộ Xây dựng công nhận vào năm 2014. Ngày 15/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII có Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải. Đến tháng 8/2015, thị xã Duyên Hải chính thức đi vào hoạt động.

Trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải - Ảnh: Huỳnh Minh Trí

Sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền thị xã Duyên Hải đã từng bước thay đổi tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, ngư - nông - lâm nghiệp, quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Từ đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 48%/năm, trong đó: Khu vực I tăng 5,5%/năm, khu vực II tăng 70,2%/năm, khu vực III tăng 25,2%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 58.228 tỷ đồng, đạt 170% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 65 triệu đồng/người/năm (tăng 09 triệu đồng/người/năm so với năm 2015). Khoa học, công nghệ được ứng dụng ngày càng nhiều vào trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị tạo ra trên một đơn vị diện tích[1], hình thức nuôi tôm thâm canh mật độ cao phát triển cả về số lượng và quy mô, doanh thu bình quân trên 250 triệu đồng/ha mặt nước. Thị xã Duyên Hải được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Đặc biệt, khi các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh như: Trung tâm điện lực Duyên Hải; Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu; các Nhà máy điện gió, điện mặt trời, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 53, 53B,... đưa vào vận hành đã có đóng góp lớn vào cơ cấu kinh tế chung của thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, tạo bộ mặt thị xã ngày càng khởi sắc. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi được hình thành và mở rộng, các cơ sở thương mại, dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng[2] và hiệu quả; hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tiếp tục tăng[3]. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,8% (tăng 4,3% so với năm 2015). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục tăng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng tăng hàng năm. Toàn thị xã có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa, xã nông thôn mới; 2/2 phường văn minh đô thị; chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được cải thiện. Công tác giảm nghèo được quan tâm, toàn thị xã hiện có 151 hộ nghèo, chiếm 1,09% so với tổng số hộ; 478 hộ cận nghèo, chiếm 3,4% (theo chuẩn đa chiều mới). Lĩnh vực an ninh, trật tự được giữ vững ổn định, năm 2021, thị xã có 7/7 xã, phường đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được quan tâm thực hiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được chuẩn hóa, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo ở các cấp ngày càng tăng. Đảng bộ thị xã Duyên Hải hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đạt được kết quả nêu trên là do: (1) Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước triển khai được sự đồng thuận của Nhân dân; (2) Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh đã giúp cho thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; (3) Đảng bộ, dân và quân thị xã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ; (3) Cấp ủy, chính quyền các cấp biết tận dụng và phát huy có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; (4) Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân được giữ vững; (5) Nhân dân thị xã có tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thiền viện Trúc Lâm tại thị xã Duyên Hải  Ảnh: Dương Văn Hưởng

 Thu hoạch nghêu tại bãi biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải - Ảnh: Lâm Hữu Phúc

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Xây dựng thị xã Duyên Hải đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025”. Đây là niềm vinh dự lớn lao và cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, thị xã Duyên Hải xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về ý thức cá nhân, trách nhiệm cộng đồng, nghĩa vụ với xã hội trong việc đồng thuận quyết tâm, phấn đấu xây dựng thị xã Duyên Hải trở thành đô thị loại III.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh...đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.

Ba là, quy hoạch, kế hoạch phải được ưu tiên đi trước một bước nhằm phục vụ cho việc định hướng phát triển đô thị Duyên Hải. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Duyên Hải quy mô đô thị loại III theo hướng xây dựng đô thị văn minh “sáng - xanh - sạch - đẹp”; nâng cấp xã Dân Thành, xã Trường Long Hòa trở thành phường; đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%. Thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch lại các phân khu chức năng, quy hoạch dân cư tập trung và các vùng nông thôn thị xã,... nhằm phục vụ tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc, mỹ quan đô thị tạo tiền đề thu hút đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã. Đồng thời, quản lý thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bốn là, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Xác định ưu tiên đầu tư để lập các dự án và huy động các nguồn vốn để đầu tư cho những ngành có lợi thế so sánh nhằm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững gồm: kinh tế biển, du lịch biển, các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, các trung tâm phường, xã, điểm dân cư tập trung ở nông thôn; tăng cường kết nối nông thôn - đô thị, phối hợp các chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Phát triển doanh nghiệp, mở rộng thị trường nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Năm là, tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng các công trình quan trọng về hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn thị xã như: đường vành đai phía Tây ven sông Long Toàn; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 53B; Nhà máy xử lý nước thải thị xã Duyên Hải; các công trình quan trọng, then chốt trong Khu kinh tế Định An,... tích cực xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào các công trình về hạ tầng kỹ thuật đô thị và kinh tế - xã hội theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Một góc thị xã Duyên Hải - Ảnh: Huỳnh Minh Trí

Sáu là, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ với quá trình tăng trưởng kinh tế để thị xã Duyên Hải sớm đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Mở rộng hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; chú ý giáo dục mầm non, nhà trẻ trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thị xã Duyên Hải trong tương lai.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duyên Hải phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, vượt khó, quyết tâm xây dựng thị xã Duyên Hải hoàn thành tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đảng bộ Thị xã Duyên Hải[1] Đất nông nghiệp đạt 235 triệu đồng/ha năm 2020 (tăng 100 triệu đồng/ha so năm 2015), trồng trọt đạt 135 triệu đồng/ha năm 2020 (tăng 60 triệu đồng/ha so năm 2015)

[2] Toàn thị xã có 1.719 cơ sở thương mại; dịch vụ.

[3] Toàn thị xã hiện có 264 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 333
  • Trong tuần: 3 964
  • Tất cả: 8775461

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn