Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 27/7, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp với các thành viên Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh chủ trì Phiên họp

Trong 06 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác, chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo và Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, thực hiện cơ bản hoàn thành nội dung theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC được quan tâm, nhất là triển khai quán triệt kịp thời tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 133 điểm cầu, có 7.357  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở tham dự. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN,TC đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được 2.298 cuộc, với 78.974 lượt người tham dự. Các cơ quan truyền thông, báo, đài kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác PCTN,TC, hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh và kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; công tác quản lý, sử dụng tài chính được giao đảm bảo tiêu chuẩn, định mức quy định; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực nhiệm vụ được giao; chuyển đổi vị trí công tác đối với 78 công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích được chú trọng, góp phần phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện thanh toán chuyển khoản trong mua sắm không dùng tiền mặt và trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản ATM được 88.170 người.... Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 74 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Ngành Kiểm tra, Thanh tra tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ; kỷ luật phát ngôn; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chức trách, nhiệm vụ được giao; thanh tra những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có dư luận, như: mua sắm thiết bị giáo dục giai đoạn năm 2021 - 2022; quản lý, sử dụng tài chính..., qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kiến nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Công tác phối hợp trong thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện đúng quy định. Hiện Cơ quan điều tra đang thụ lý 04 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về PCTN, TC của một số cấp ủy cơ sở còn chậm. Công tác tự kiểm tra phát hiện sai phạm tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ còn hạn chế. Tiến độ điều tra, xác minh, giám định một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm,...

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, đề nghị các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC, đặc biệt là tiếp tục quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên tự kiểm tra, tự phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời các thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, đồng thời chuyển cơ quan chức năng xử lý sai phạm theo quy định.

Đề nghị các cơ quan tố tụng chỉ đạo tăng cường đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện trên địa bàn tỉnh và vụ án do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát huy tốt hơn vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trong PCTN, TC. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính không tham nhũng, tiêu cực, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

                                                                              Tin, ảnh: Thanh Thảo 

Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1926
  • Trong tuần: 20 438
  • Tất cả: 8645230

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn