Trà Cú: hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 21/12, Huyện ủy Trà Cú tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Văn Triệu, Bí thư Huyện ủy Trà Cú yêu cầu trong quá trình báo cáo, báo cáo viên phải nêu bật được những kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhất là những giải pháp thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.  Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy Trà Cú còn yêu cầu các cán bộ chủ chốt cần có những ý kiến phản biện hay đặt câu hỏi với báo cáo viên để làm rõ những vấn trong suốt quá trình học, tiếp thu. Ghi chép cụ thể những vấn đề trọng tâm trong quá trình học và phục vụ tốt hơn cho việc viết thu hoạch sau khi kết thúc ngày học.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát là tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh; chú trọng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.   

Các cán bộ chủ chốt tham gia học tập

Về chỉ tiêu chủ yếu có những chỉ tiêu quan trọng như: Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân hằng năm đạt từ 10 – 11%; trong đó, khu vực I tăng 2,35%, khu vực II tăng 14,48%, khu vực III tăng 7,69%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng. Có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51% xã nông thôn mới nâng cao, 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học đạt 100% cấp tiểu học và 99% cấp trung học cơ sở; tỷ lệ tham gia bả hiểm y tế so với dân số đạt 95%. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì ở mức giảm bình quân từ 1,5 – 2%. Giữ vững ồn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hằng năm có 95% trở lên cơ quan, doanh nghiệp; 90% trở lên xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hằng năm có 95% trở lên xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng- an ninh.

Sau khi kết thúc buổi học thứ hai, các cán bộ chủ chốt của huyện, các xã, thị trấn sẽ viết thu hoạch về nhận thức của bản thân qua học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; những vần đề tâm đắc nhất trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ của mỗi cán bộ chủ chốt gắn với thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Theo kế hoạch, việc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 202 và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến tất cả đảng viên trong huyện trước ngày 15/01/2021.

                                                              Thực hiện: Tấn Tài

                                                              

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 175
  • Hôm nay: 5489
  • Trong tuần: 111,866
  • Tất cả: 5,782,157

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn