Thông tin trong tuần (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2024)

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần.

Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác rà soát, quy hoạch cán bộ. 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng quy hoạch phát triển đô thị; kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và đi cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử; làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh chuẩn bị video clip về hai tỉnh kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội 

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thiếu lãnh đạo, kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số dự án do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2015; họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029; cho ý kiến về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030; nghe Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; nghe Thanh tra tỉnh báo cáo và cho ý kiến xử lý một số nội dung vướng mắc và cho ý kiến xử lý một số nội dung thuộc thẩm quyền.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần. Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết tháng 5/2024. Tập trung công tác sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự họp xét tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K16B05-TV, khóa học 2022 - 2024 mở tại tỉnh do Học viện Chính trị khu vực IV chủ trì. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới tại tỉnh Lâm Đồng. Các Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật và đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật để thông qua báo cáo kết quả giám sát. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo 05 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới. Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở 5 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long và Thị ủy Duyên Hải.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung đề nghị phối hợp thực hiện của các bộ, ngành Trung ương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở, không để tiến độ xây dựng nhà chậm gây khó khăn cho hộ dân trong mùa mưa; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo công tác thu thuế; các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy nhanh thực hiện các nội dung công việc xây dựng tỉnh nông thôn mới, nhất là mô hình kinh tế phát huy hiệu quả trong nhân dân. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; chuẩn bị tốt Văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục phối hợp tốt với Công an tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch. Chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

7. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt các nội dung phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tập trung thực hiện các công trình văn hóa được Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

8. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo.

Tin, ảnh: Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 4 444
  • Tất cả: 8785966

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn