Thông tin trong tuần (từ ngày 05/5 đến ngày 10/5/2024)

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần.   

Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để góp ý một số văn bản thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và cho ý kiến về công tác cán bộ.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tại phường 1, thị xã Duyên Hải; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội:

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn VCCI tổ chức; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động năm 2024. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành báo cáo những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; những vụ việc khó khăn, vướng mắc; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự họp Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục tiếp xúc cử tri tại một số địa phương.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần. Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết tháng 4/2024.

3. Tiếp tục thẩm định hồ sơ quy trình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hoàn chỉnh danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2024; tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2024 bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã; triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đi giám sát tại Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trọng tâm là những công trình, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo, cho chủ trương thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo dõi sát tình hình thời tiết, thường xuyên phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác đảm bảo cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục phối hợp tốt với Công an tỉnh và các ngành có liên quan xét xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ đúng đối tượng. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch. 

7. Quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phối hợp điều tra, thống kê đầy đủ, đúng đối tượng, tránh trùng lắp số hộ khó khăn về nhà ở (cùng lúc không đảm bảo “ba cứng” nền, vách, mái nhà) để có kế hoạch hỗ trợ xây mới kịp thời. Tập trung thực hiện các công trình văn hóa được Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

8. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; phòng, chống cháy, nổ. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất án tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 4 457
  • Tất cả: 8785979

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn