Thông tin trong tuần (từ ngày ngày 21/6 đến ngày 27/6/2024)

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, nhất là các nội dung theo dõi hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện.

Một số hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai Quyết định và Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dự họp đợt 2 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội:

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đóng góp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024. Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung theo thẩm quyền. Thường trực Tỉnh ủy dự các cuộc hội nghị: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh; Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2024; Dự họp Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, nhất là các nội dung theo dõi hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện. Nắm tình hình chỉ đạo việc tổ chức hội nghị đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 theo quy định Điều lệ Đảng. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười tám sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Tỉnh ủy. Triển khai Chỉ thị của Trung ương và văn bản của Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; Thường trực Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung công tác cán bộ thường xuyên trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo kết luận giám sát đối với các đơn vị đã thực hiện xong kiểm tra, giám sát. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh”; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 31/5/2016 “về tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân”; Báo cáo Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự. Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Tiểu Cần kiểm tra các nội dung, hình thức tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024 (điểm của tỉnh) tại huyện Tiểu Cần.

4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.  

5. Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung, văn bản Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X để ban hành theo quy định.

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương; các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình thả nuôi thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kiểm tra, khảo sát thực tế các công trình đê, kè bị hư hỏng xuống cấp, sạt lở; theo dõi sát tình hình xâm nhập mặn và nguồn nước. Đẩy nhanh thực hiện các nội dung công việc xây dựng tỉnh nông thôn mới, nhất là mô hình kinh tế phát huy hiệu quả trong nhân dân.  

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và các nội dung có liên Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổ chức Hội nghị lần thứ 14, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; phối hợp với Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7,

Quốc hội khóa XV. Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt các nội dung phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; nắm tình hình công nhân lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tập trung thực hiện các công trình văn hóa được Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, các đơn vị thi công công trình, các phương tiện chở hàng rời không mui bạt che đậy gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1875
  • Trong tuần: 32 652
  • Tất cả: 8832608

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn