Kết quả thực hiện Mô hình “phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” tại Đảng bộ thành phố Trà Vinh
0:00 / 0:00

                                                                                                                                      Lê Văn Mạnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh, là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, với diện tích tự nhiên 6.803,5 ha, dân số 114.825 người, trong đó dân tộc Kinh 88.903 người, chiếm 77,43%; dân tộc Khmer 21.892 người, chiếm 19,06%; dân tộc Hoa 3.843 người, chiếm 3,35%; dân tộc khác 187 người, chiếm 0,16%. Đảng bộ thành phố có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở (21 chi bộ ban ngành và 12 đảng ủy cơ sở), có 128 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn thành phố 4.702 đồng chí.

Quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 11/12/2023 thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” để triển khai tổ chức thực hiện tại Đảng bộ. Mô hình nhằm mục đích cụ thể hóa tư tưởng “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được Đảng ta khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện việc mở rộng dân chủ; gợi mở những vấn đề để nhân dân mạnh dạn đóng góp trí lực, tài lực nhằm xây dựng quê hương, đất nước; lắng nghe, tôn trọng ý kiến chính đáng của Nhân dân, chủ động nắm bắt, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hoặc phối hợp, đề xuất hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo đột phá đối với những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, bức xúc, nhất là giải quyết lợi ích chính đáng của Nhân dân, phòng ngừa và xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở với Nhân dân, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gần dân, hiểu dân, tranh thủ sự đồng thuận của người dân; qua đó, huy động tài dân, sức dân, của dân, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ tiêu Nghị quyết của thành phố, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều hình thức phong phú như: Triển khai lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; qua Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và Trạm truyền thanh phường, xã; trang Fanpage“Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh”; trang mạng xã hội của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã.

anh tin bai

 Đồng chí Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu chỉ đạo thực hiện mô hình 

Khi thực hiện mô hình Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”, thành phố chọn Phường 8, xã Long Đức làm điểm chỉ đạo. Chỉ đạo các phường, xã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” nghiêm túc, phù hợp với thực tế; chọn 01 chi bộ khóm, ấp làm điểm chỉ đạo. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy phường, xã tổ chức cuộc họp tại 01 chi bộ khóm, ấp; đến nay 10/10 phường, xã đã tổ chức được 13 cuộc họp với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên và Nhân dân. Tại các cuộc họp, lãnh đạo thành phố, phường, xã đã cung cấp những thông tin cần thiết, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những quy định pháp luật,...có liên quan mật thiết đến đời sống thường ngày của người dân địa phương; có 43 ý kiến của người dân phản ánh, kiến nghị xoay quanh các nội dung vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên và Nhân dân quan tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, về quy hoạch, giao thông (mở đường), chế độ chính sách người có công, các nguồn vốn vay các ngành đoàn thể cho hội viên vay để cải thiện cuộc sống, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải ở các tuyến kênh; tình hình an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy,...Các vấn đề đều được lãnh đạo thành phố, phường, xã lắng nghe, trả lời thỏa đáng, hoặc đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp giải quyết, xử lý theo quy định.

Qua thời gian phát động thực hiện mô hình, đã huy động được tài dân, sức dân, của dân, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ tiêu Nghị quyết đạt kết quả, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Trà Vinh phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và hệ thống chính trị vững mạnh; hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp hoặc hình thành các điểm nóng gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên và Nhân dân đồng thuận rất cao mô hình này và cho đây là kênh thông tin, trao đổi giữa cấp ủy đảng cơ sở với người dân gần nhất, sát nhất. Nhiều đảng viên rất tâm đắc với mô hình và mong muốn mô hình được nhân rộng, lan tỏa hơn nữa.

Để mô hình đạt được hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, nhằm phát huy tài dân, sức dân, của dân trong xây dựng thành phố Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu đẹp; đồng thời đạt được mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo các phường, xã tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội để người dân biết mục đích, ý nghĩa của mô hình; đồng thời hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện mô hình tại địa phương. Thường xuyên nắm bắt dư luận của đoàn hội viên và Nhân dân về hiệu quả của mô hình, nhất là ở những nơi làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình để kịp thời có hướng chỉ đạo đạt hiệu quả cao.

Hai là, hàng tháng tổ chức các cuộc họp nhằm báo cáo, thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên và Nhân dân kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; cung cấp những thông tin cần thiết, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, những quy định pháp luật,...có liên quan mật thiết đến đời sống thường ngày của người dân địa phương; lắng nghe, tiếp thu, giải thích, cam kết giải quyết, xử lý hoặc đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp giải quyết, xử lý các hạn chế, khuyết điểm, vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên và Nhân dân quan tâm.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình ở các địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình; qua đó, tạo sức lan tỏa, nhân rộng mô hình trong toàn thành phố.

Có thể nói mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” triển khai trên địa bàn thành phố Trà Vinh đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của người dân được nâng lên đáng kể, những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, phát huy quyền làm chủ, quyền tự do, quyền hưởng lợi từng bước được rõ nét. Đồng thời, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền ở địa phương trong nắm sát, giải quyết các vấn đề, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được người dân giám sát chặt chẽ. Cấp ủy, chính quyền, người dân thẳng thắn trao đổi, bàn bạc, giải quyết thì mọi việc sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.

(Nguồn: TTCTTT tháng 5/2024)

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 4090
  • Trong tuần: 24 409
  • Tất cả: 8823269

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn