TIẾU CẦN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRỰC THUỘC TỈNH TRƯỚC NĂM 2025
Tiểu Cần là huyện Nông thôn mới, có diện tích tự nhiên 227,2 km², dân số khoảng 107.900 người, gồm 11 đơn vị hành chính với 02 thị trấn và 09 xã; nơi có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi là nơi hội tụ những con người kiên trung, đoàn kết, chịu thương, chịu khó, giàu lòng nhiệt huyết và tự hào với truyền thống quê hương anh hùng. Đó chính là động lực để huyện phấn đấu xây dựng lên đô thị loại IV, trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Toàn cảnh huyện Tiểu Cần - Ảnh: Thanh Quang

Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiểu Cần không ngừng phấn đấu, phát huy tốt lợi thế và tiềm năng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng mang tính xã hội thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được củng cố, kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh; năm 2018 huyện Tiểu Cần được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đầu tiên của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới. Đặc biệt, sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thị trấn Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020, định hướng phát triển huyện Tiểu Cần thành thị xã trực thuộc tỉnh sau năm 2020, với quyết tâm cao, đến cuối năm 2020, thị trấn Tiểu Cần mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn bám sát Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt luôn phát huy tốt vai trò nêu gương, nhất là gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu về đạo đức, lối sống, là trung tâm đoàn kết động viên toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng quê hương tiến lên giàu mạnh.

Tuyến đường tránh Quốc lộ 60, đoạn qua thị trấn Tiểu Cần - Ảnh: Thanh Quang

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, giá cả thị trường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ở người (dịch bệnh Covid -19) diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, làm ảnh hưởng đến kinh tế, sản xuất và đời sống của Nhân dân; thị trấn Tiểu Cần mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV chỉ đạt trên mức tối thiểu, do điều kiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; công tác phối hợp quản lý điều hành giữa các ngành, địa phương trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ…

Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiểu Cần đề ra những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, cụ thể như sau:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh năm 2025; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền một cách sâu rộng trong nội bộ và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và quyết liệt trong hành động. Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngành, nghề, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng nhiều hình thức.

Tăng cường quản lý kiến trúc, trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị, quản lý tốt các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Thứ hai, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu vực nội thị, hoàn thành quy chế quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch các khu dân cư mới dọc các trục đường chính mở rộng, sau khi huyện Tiểu Cần trở thành thị xã phải đảm bảo quy định tiêu chuẩn về xã, phường tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện tốt việc định hướng quy hoạch phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng vùng, vừa đa dạng vừa gắn với nhu cầu thị trường. Xác định rõ vùng chủ đạo về phát triển nông nghiệp, vùng đột phá về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thị trấn Tiểu Cần - Ảnh: Thanh Quang

Thứ ba, tranh thủ và lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tăng cường huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, kể cả ngoài nước để tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thực hiện tốt chủ trương đổi đất lấy công trình, trong đó chú trọng nâng cấp hạ tầng trong các khu dân cư hiện hữu, xây dựng các khu đô thị, khu tái định cư; nâng cấp trường học, chợ, cơ sở y tế,…

 Tập trung huy động nguồn lực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, chú trọng mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp Cầu Quan, cụm công nghiệp Phú Cần và đầu tư triển khai thực hiện dự án thương mại, dịch vụ.

Mời gọi đầu tư xây dựng các tiêu chí cần thiết đối với đô thị cấp thị xã như: xây dựng trung tâm dưỡng lão, nhà tang lễ, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, triển khai kế hoạch phát triển cây xanh đô thị. Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; xây dựng các cơ sở thể dục, thể thao và công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí cho nhân dân…

Mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch như: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch truyền thống lịch sử… xây dựng nhiều loại đặc sản đồng quê, sông nước, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, đồng bộ với phát triển nhà hàng, khách sạn phục vụ khách tham quan du lịch.

Thứ tư, quy hoạch, nâng cấp mạng lưới cơ sở giáo dục đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, tập trung xây dựng nâng chất trường đạt chuẩn quốc gia và đạt tiêu chí về cơ sở giáo dục. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, giáo dục đáp ứng số lượng và chất lượng, nhất là đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn cao. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế; thường xuyên tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc tôn giáo.

 Thứ năm, phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh về quốc phòng -  an ninh, hoàn thành chỉ tiêu tập huấn, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân theo kế hoạch.

Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các quy định và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện học tập và làm theo Bác, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo"; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, cùng sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, huyện Tiểu Cần sẽ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV và đủ điều kiện lên thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Đảng bộ huyện Tiểu Cần

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 500
  • Trong tuần: 4 505
  • Tất cả: 8786027

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn