Báo chí Công an tỉnh với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng vào việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân, đi vào thực tiễn cuộc sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động...”. Người chỉ rõ: “Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của nhà báo”. Vấn đề hàng đầu Người đòi hỏi các nhà báo là phải có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt đẹp và trong sáng; sống lành mạnh, cao đẹp, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của báo chí đối với công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời, toàn diện các mặt công tác tuyên truyền của lực lượng Công an tỉnh về hình thức và chất lượng. Với tinh thần nhiệt huyết cống hiến, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an tỉnh đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện ý chí, sự chung sức, đồng lòng của lực lượng Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; là kênh thông tin quan trọng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác, xây dựng và chiến đấu. 

anh tin bai

Phóng viên Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Công an tỉnh Trà Vinh thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong và ngoài lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… với nhiều hình thức cộng tác với các cơ quan báo chí, đa dạng về thể loại như báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, Cổng và Trang thông tin điện tử, mạng xã hội… thông qua các chương trình, chuyên mục do Công an tỉnh chủ công sản xuất và phối hợp phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh như chuyên mục: An ninh Trà Vinh, An toàn giao thông, Phát thanh vì An ninh và bảo vệ Tổ quốc, Ống kính Cảnh sát, Góc Cảnh giác, Tiểu mục truy nã tội phạm… Đặc biệt, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024, công tác tuyên truyền được phát huy hiệu quả, Công an tỉnh Trà Vinh đã cộng tác và được duyệt đăng gần 1.000 tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền với các cơ quan, báo, đài Trung ương và địa phương để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận về công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an, tích cực tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; gương người tốt việc tốt, thành tích, chiến công, những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an tỉnh với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, tuyên truyền về hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh trong lòng Nhân dân.

Với phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một cây bút sắc bén bảo vệ Đảng”,  cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, đặc biệt là những người làm báo của Công an tỉnh bằng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đã được trang bị cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải nhận diện, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch để tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo định hướng, đề ra các nội dung, biện pháp đấu tranh phù hợp; tập trung nghiên cứu chuyên sâu, chú trọng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng những luận cứ khoa học, lập luận sắc bén, thuyết phục gắn với thực tiễn sinh động trong công tác và chiến đấu; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.   

Phạm Hơn
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1976
  • Trong tuần: 32 753
  • Tất cả: 8832709

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn