Yếu tố liên hiệp của Chính phủ và Hội đồng Cố vấn Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam họp từ ngày 6 đến ngày 8/6/1969 tại vùng Căn cứ Bắc Tây Ninh (nay thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), căn cứ của Trung ương Cục miền Nam đã quyết định thành lập Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN) và Hội đồng Cố vấn CPCMLTCHMNVN. Trong thành phần của các cơ quan này đã quy tụ những người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc thể hiện yếu tố liên hiệp rộng rãi nhằm đoàn kết toàn dân tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chính yếu tố liên hiệp rộng rãi này đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần cho công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đến ngày toàn thắng.

KỲ 1: SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam Việt Nam trước khi CPCMLTCHMNVN và Hội đồng Cố vấn Chính phủ ra đời đã diễn ra đầy sôi động với nhiều phong trào yêu nước theo các xu hướng khác nhau. Tất cả các phong trào yêu nước ấy dù theo xu hướng nào cũng đều có mục đích bảo vệ dân tộc, bảo vệ nền văn hoá dân tộc, chống văn hoá ngoại lai, chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; đấu tranh cho hoà bình, tự do và thống nhất nước nhà.

anh tin bai

Đại hội thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 6-6-1969 tại Tây Ninh. Ảnh tư liệu

  Các phong trào yêu nước ấy có thể kể tới như: Uỷ ban Cứu tế và Bảo vệ tính mạng, tài sản dân chúng; Lực lượng Bảo vệ văn hoá dân tộc; phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”; “Ngày ký giả đi ăn mày”; “Hội bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ Việt Nam”; “Uỷ ban Phụ nữ đòi quyền sống”; “Phong trào dân tộc tự quyết”; Phong trào người Hoa ở đô thị Sài Gòn; các phong trào đấu tranh của giới công giáo, phật giáo v.v…Đặc biệt là sự ra đời của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) và Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam (LMCLLDTDC&HBVN). Các phong trào, các tổ chức này đã quy tụ các giới đồng bào, các đảng phái, tôn giáo, tổ chức xã hội; các nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà giáo tiêu biểu vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các tổ chức, các phong trào này đã quy tụ hàng luật những gương mặt tiêu biểu: Đốc phủ sứ Phan Văn Chương, Phạm Huy Thông, Lưu Văn Lang, Lâm Văn Tết, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Văn Mại, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Minh Thới, Trần Tuấn Khải, Dương Quỳnh Hoa, Bùi Thị Mè, Nguyễn Thái Bình, nghệ sĩ Kim Cương, các linh mục: Nguyễn Ngọc Lan, Trương Bá Cần, Chân Tín, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Ni trưởng Huỳnh Liên v.v…Có những người như cụ Lưu Văn Lang khi ấy đã quá già không thể tham gia trực tiếp nhưng cũng thể hiện lòng yêu nước bằng cách này hay cách khác. Cụ Lưu Văn Lang là một trí thức người Việt nổi tiếng, người đã cùng bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Giáo sư Đặng Minh Trứ vận động gần 700 trí thức ký tên vào bản kiến nghị đòi Chính phủ Pháp đàm phán với Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà để chấm dứt chiến tranh từ năm 1947, là người đầu tiên ký tên trong Bản “Tuyên ngôn Hoà bình của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn” yêu cầu quân đội Pháp ngưng chiến ở Việt Nam. Đến khi MTDTGPMNVN ra đời cụ đã rất già (cụ sinh năm 1880), tuy nhiên, cụ “hoàn toàn ủng hộ, tự xem như thành viên và giữ liên lạc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận, công khai phổ biến các văn kiện của Mặt trận giữa Sài Gòn[1]”. Tất cả họ, dù chỗ đứng trong xã hội của mỗi người khác nhau, nhưng đều có điểm chung là dấn thân vì đại nghĩa, “là tấm lòng xả thân, không phải cho một vương triều, mà cho dân, cho nước[2]”.

Từ cuối năm 1967, đến đầu năm 1968, cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam Việt Nam có bước phát triển mới làm xuất hiện phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Những phong trào ủng hộ này không chỉ trong giới nhân sĩ, trí thức mà còn lan rộng ra các tầng lớp nhân dân yêu chuộng hoà bình trong và ngoài nước. Trước tình hình ấy, tháng 8/1967, MTDTGPMNVN họp hội nghị bất thường đã đưa ra “Cương lĩnh chính trị” với 4 nhiệm vụ trọng yếu của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới gồm: (i) Đoàn kết toàn dân chống Mỹ cứu nước; (ii) Xây dựng Miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập và phồn vinh; (iii) Lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền Nam Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc; (iii) Thi hành chính sách ngoại giao hòa bình và trung lập.

Như vậy, so với Chương trình 10 điểm công bố khi MTDTGPMNVN ra đời năm 1960, Cương lĩnh chính trị lần này gồm 14 điểm chính sách cụ thể hơn, thiết thực hơn cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc, tôn giáo, quyền lợi của dân quân, kiều dân, trong đó có cả chính sách đối với quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Cương lĩnh kêu gọi: “Vì quyền lợi tối cao của Tổ quốc, toàn thể nhân dân miền Nam ta hãy tăng cường đoàn kết triệu, kề vai sát cánh, thừa thắng xông lên đánh bại bọn xâm lược Mỹ và ngụy quyền tay sai, cùng đồng bào miền Bắc hoàn thành vẻ vang sự nghiệp vĩ đại: Giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc[3]”. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTDTGPMNVN cũng ra tuyên bố ủng hộ các liên minh, nhất là các liên minh có chương trình hành động về thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc đòi quân Mỹ và đồng minh Mỹ rút khỏi Miền Nam Việt Nam; hiệp thương với Mặt trận giải phóng.

Ngày 20 và 21 tháng 4 năm 1968 tại một địa điểm gần Sài Gòn - Chợ Lớn, đại biểu các nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà tu hành, sinh viên, tư sản dân tộc, sĩ quan và công chức tiến bộ trong chính quyền Sài Gòn đã họp hội nghị thành lập LMCLLDTDC&HBVN do Luật sư Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch và các uỷ viên. Ngay lập tức, Uỷ ban Trung ương MTDTGPMNVN đã gửi điện chúc mừng sự ra đời và khẳng định: “Mặt trận dân tộc giải phóng trung thành với chính sách đại đoàn kết dân tộc để chống kẻ thù chung trước sau như một của mình, để tăng cường đoàn kết, sát cánh với LMCLLDTDC&HBVN, để cùng phấn đấu giành lại các quyền dân tộc thiêng liêng trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong giai đoạn xây dựng đất nước sau này[4]”.  

Tại Hội nghị đại biểu lần thứ 2, Liên minh đã thông qua Cương lĩnh chính trị và nêu rõ: “Cứu nước là sự nghiệp của toàn dân và sức mạnh bảo đảm thắng lợi, là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. LMCLLDTDC&HBVN chủ trương đoàn kết mọi lực lượng và cá nhân yêu nước, không phân biệt xu hướng, chính kiến, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đoàn kết trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập và chủ quyền dân tộc hiện nay cũng như trong giai đoạn kiến thiết đất nước sau này[5]”. Liên minh LMCLLDTDC&HBVN cũng xác định chính trị phải “Đoàn kết mọi lực lượng và cá nhân yêu nước kiên quyết chống chiến tranh xâm lược, đánh đổ chế độ bù nhìn tay sai, thành phần lập chính phủ liên hiệp dân tộc, dân chủ và hoà bình[6]”.

Năm 1960 MTDTGPMNVN đã ra đời quy tụ rất nhiều các tổ chức, đảng phái, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu tham gia. Các tổ chức là thành viên chính thức của Mặt trận bao gồm: Thông tấn xã Giải phóng; Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam; Hội những người Công giáo kính Chúa yêu nước miền Nam Việt Nam; Hội Lục hoà Phật tử miền Nam Việt Nam; Hội Liên hiệp Công đoàn giải phóng Miền Nam Việt Nam; Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam; Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam; Đảng Nhân dân cách mạng Việt Nam; Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam; Hội Liên hiệp sinh viên học sinh giải phóng miền Nam Việt Nam; Hội đồng Thập tự giải phóng miền Nam Việt Nam. Về sau, nhiều tổ chức chính trị quần chúng tiếp tục bổ sung và tham gia Mặt trận: Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam; Hội các nhà báo yêu nước miền Nam Việt nam; Hội những người kháng chiến cũ; Hội đồng Thương binh liệt sĩ trung ương; Hội đoàn kết nhân dân Á - Phi; Hội Lao động giải phóng; Hội Công nhân giải phóng; Hội Nông dân giải phóng; Uỷ ban Tự trị dân tộc Tây Nguyên; Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của miền Nam Việt Nam; Kỳ uỷ Đảng Dân chủ Việt Nam; Hội đồng Quân dân y miền Nam; Ban vận động nhà giáo yêu nước ở miền Nam; Uỷ ban Nhân dân miền Nam Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ. Như vậy có thể thấy các tổ chức thành viên của Mặt trận rất phong phú, bao gồm các giới, các ngành, các tôn giáo, dân tộc, đảng phái khác nhau. Cho đến năm 1968, chính quyền Sài Gòn đã phải thừa nhận trong thực tế “MTDTGPMN là tổ chức lãnh đạo cao cấp nhất tại miền Nam Việt Nam tương đương với một chính phủ[7]”.

KỲ 2: LIÊN HIỆP ĐỂ QUY TỤ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT

Cách mạng miền Nam sau Tết Mậu Thân 1968 có nhiều biến chuyển đòi hỏi phải có một chính phủ để thực hiện nhiệm vụ không chỉ đối nội mà cả đối ngoại. Vấn đề thành lập chính quyền cách mạng Trung ương trở thành yêu cầu cấp bách. Trên thực tế, những điều kiện cần thiết để thành lập chính quyền khi ấy đã khá chín muồi, đó là vùng giải phóng rộng lớn, có lực lượng vũ trang lớn mạnh, có lực lượng chính trị hùng hậu thống nhất trong mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi.

Ngày 8/5/1968, Bộ Chính trị đã có điện gửi ông Phạm Hùng - Bí thư Trung ương Cục góp ý về việc thành lập Chính phủ liên hiệp ở Miền Nam, trong đó nhấn mạnh việc vận động thành lập một chính phủ liên hiệp bao gồm thành phần thật rộng rãi như: MTDTGPMNVN, LMCLLDTDC&HBVN, một số người thuộc phái thân Pháp và nếu cần, cả một số người thuộc phái thân Mỹ nhưng chủ hoà thì công thức đó là thuận lợi nhất[8]. Đặc biệt, ngày 12/5/1960, Trung ương Cục miền Nam đánh điện gửi Bộ Chính trị báo cáo về việc xúc tiến thành lập Chính phủ CMLTCHMNVN và nhấn mạnh về nhân sự trong Chính phủ: “Để liên hiệp rộng rãi, Trung ương Cục nhất trí với chủ trương thành lập Hội đồng cố vấn gồm những người có uy tín cao của Mặt trận, của Liên minh, của các tôn giáo, dân tộc, trong đó sự liên hiệp có vai trò nòng cốt trong mặt trận và Chính phủ[9]”.

Theo chủ trương và dự kiến đã đề ra, từ ngày 23 đến ngày 25/5/1969, MTDTGPMNVN và LMCLLDTDCHBVN đã tiến hành hội nghị hiệp thương dưới sự dẫn đầu của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đại diện của MTDTGPMNVN và Luật sư Trịnh Đình Thảo đại diện cho LMCLLDTDCHBVN. Hội nghị đánh giá đã đến lúc phải thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời để đáp ứng tnhf hình và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân miền Nam.

Ngày 6/6/1969, Đại hội quốc dân miền Nam tiến hành đại hội. Thành phần tham dự Đại hội gồm đại diện của MTDTGPMNVN, LMCLLDTDCHBVN cùng đại biểu các lực lượng yêu nước khác ở miền Nam Việt Nam. Đại hội đã tán thành việc thiết lập chế độ cộng hoà ở miền Nam Việt Nam và nhất trí thành lập Chính phủ lâm thời ở miền Nam lấy tên là Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN) với mục tiêu là “Độc lập - Dân chủ - Hoà bình - Trung lập”.

CPCMLTCHMNVN do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch là Bác sĩ Phùng Văn Cung (kiêm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ), Giáo sư Nguyễn Văn Kiết (kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thanh niên), cụ Nguyễn Đóa cùng 7 Bộ trưởng.

Đặc biệt, Đại hội đã bầu Hội đồng cố vấn, Hội đồng Cố vấn có chức năng như Hội đồng Nhà nước Lâm thời của cách mạng miền Nam. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức nổi tiếng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTDTGPMNVN làm Chủ tịch. Luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Uỷ ban LMCLLDTDCHB Việt Nam làm Phó Chủ tịch. 11 Uỷ viên Cố vấn gồm: (1) Ông Ibih Aléo - Chủ tịch Phong trào Dân tộc tự trị Tây Nguyên; (2) ông Huỳnh Cương - trí thức dân tộc Khmer; (3) Hoà thượng Thích Đôn Hậu, nguyên Chánh đại diện Hội Phật giáo Thống nhứt Việt Nam miền Vạn Hạnh; (4) ông Huỳnh Văn Trí - đại diện Phật giáo Hoà Hảo; (5) ông Nguyễn Công Phương - nhân sĩ Trung Trung bộ; (6) cụ Lâm Văn Tết - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương LMCLLDTDCHBVN; (7) ông Võ Oanh - nhà báo, nhân sĩ; (8) ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch Uỷ ban LMCLLDTDCHBVN khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia định; (9); ông Huỳnh Thanh Mừng - Phó ban Củng cố hoà bình chung sống đạo Cao Đài Tây Ninh; (10) ông Lucien Phạm Ngọc Hùng - Đại diện những người Công giáo yêu nước miền Nam Việt Nam và (11) bà Nguyễn Đình Chi - Phó chủ tịch Uỷ ban LMCLLDTDCHBVN thành phố Huế.

Hội đồng Cố vấn có nhiệm vụ góp ý kiến với Chính phủ trong việc đề ra các chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại, trong việc ban hành, bổ sung và sửa đổi các sắc luật, nghị định, thông tư của chính phủ. Ngoài ra, Hội đồng Cố vấn còn đảm nhiệm các công việc cụ thể của Chính phủ như: nhận Quốc thư, ký bổ nhiệm, ký quyết định khen tặng danh hiệu Anh hùng, tặng Huân chương giải phóng các loại.

CPCMLTCHMNVN ra đời là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân miền Nam, có nhiệm vụ điều hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngay khi tuyên bố thành lập, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của các nước anh em và bạn bè trên thế giới; đã có 23 nước công nhận Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Sự ra đời của CPCMLTCHMNVN thể hiện quyền làm chủ của nhân dân miền Nam trên trường quốc tế.  Là một thực thể chính trị đại diện cho quyền dân chủ của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự ra đời của CPCMLTCHMNVN với uy tín được thể hiện ngay trong tháng đầu thành lập đã xóa bỏ hoàn toàn lý do biện minh cho quan điểm đàm phán song phương hay hai phe của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, đưa hội nghị Paris về Việt Nam Nam tiến lên một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn phải nhìn nhận vị thế của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc đàm phán 4 bên về Việt Nam.

 Năm 1973, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã có chuyến thăm tới một số nước trên thế giới và được đón tiếp long trọng với những nghi thức cao nhất giành cho nguyên thủ quốc gia. Khi trở về miền Nam, Chủ tịch Đã phát biểu trên Đài Giải phóng: “Chúng tôi tôi thấm thía công ơn sâu nặng của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ thân yêu trên hai miền Nam - Bắc nước ta đã vun đắp cho chúng tôi một sức mạnh, một niềm tin, một con đường đầy hoa thơm để đi đến với anh em, bè bạn ta trên thế giới và giành thắng lợi trở về[10]”.

CPCMLTCHMNVN ra đời đánh dấu thắng lợi mới có ý nghĩa lịch sử của cách mạng miền Nam, một thắng lợi trong quá trình hoàn chỉnh hệ thống chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam, một chính quyền thực sự dân tộc và dân chủ. Chính phủ Cách mạng Lâm thời ra đời còn là một đòn giáng mạnh vào chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ. Việc thành lập Chính phủ là một cuộc vận động trung lập, mở rộng hàng ngũ của Mặt trận cách mạng, là đòn tiến công chính trị mạnh mẽ phối hợp với cuộc tiến công quân sự và giải pháp 10 điểm về ngoại giao của ta, nâng cao uy tín của cách mạng miền Nam Việt Nam trên thế giới.

Ngày 12/6/1969, tại phiên họp thứ 21 của Hội nghị Paris, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của CPCMLTCHMNVN Nguyễn Thị Bình chính thức công bố trước hội nghị sự kiện MTDTGPMNVN và LMCLLDTDC&HBVN triệu tập Đại hội Đại biểu quốc dân thống nhất thành lập CPCMLTCHMNVN và Hội đồng Cố vấn bên cạnh chính phủ. Tuyên bố của Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình nêu rõ: “MTDTGPMNVN và LMCLLDTDC&HBVN đã cùng với các chánh đảng, các đoàn thể, các dân tộc, các tôn giáo và các nhân sĩ yêu nước triệu tập đại hội đại biểu quốc dân để nhận định tình hình, đề ra đường lối, chủ trương trong giai đoạn mới, lập ra CPCMLTCHMNVN và Hội đồng Cố vấn bên cạnh Chính phủ Cách mạng lâm thời để lãnh đạo toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến toàn thắng.

Đại hội Đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam, một đại hội đoàn kết với đông đủ đại biểu các lực lượng yêu nước ở miền Nam Việt Nam đánh dấu một bước phát triển mới của cuộc kháng chiến, biểu hiện tập trung ý chí của toàn dân quyết đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến toàn thắng. Đại hội Đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam đã quyết định nhiệm vụ thời kỳ trước mắt tăng cường đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng tán hàng độc lập, hòa bình, trung lập, kiên trì đẩy mạnh công cuộc chống Mỹ, cứu nước, đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền tay sai phản động, hoàn thành giải phóng miền Nam tạo điều kiện cơ bản để xây dựng miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập và phồn vinh tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.… Để đảm đương trách nhiệm lịch sử lãnh đạo toàn quân và toàn dân thực hiện những mục tiêu cấp bách của cách mạng, Đại hội đã quyết định thành lập CPCMLTCHMNVN và Hội đồng Cố vấn bên cạnh Chính phủ. CPCMLTCHMNVN là cơ quan hành pháp cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân, có nhiệm vụ lãnh đạo các ngành các cấp động viên toàn dân đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà…Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ hiệp thương chính trị ở miền Nam Việt Nam, tán thành hòa bình, độc lập, trung lập để lập chính phủ liên hiệp lâm thời trên nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và tôn trọng lẫn nhau…Đây là biểu hiện quyền tự quyết thực sự của nhân dân miền Nam Việt Nam[11]”.

Yếu tố liên hiệp rộng rãi của CPCMLTCHMNVN và Hội đồng Cố vấn đã giúp cho những người Việt Nam dù đứng ở bên này hay bên kia thấy mình vẫn có một phần trong đó, để rồi khi gặp điều kiện thuận lợi thì tình dân tộc, nghĩa đồng bào trỗi dậy. Luật sư Nguyễn Phước Đại, nguyên Phó Chủ tịch Thượng viện chế độ Sài Gòn đã viết: “Mười mấy năm xa cách cách tôi vẫn không bao giờ quên lời anh (Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - NV) khuyên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm điều gì vì phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc. Ngược lại phải biết tùy cơ ứng biến để giúp nước, giúp dân. Do đó, trong chế độ cũ, tôi làm dân biểu hay nghị sĩ Quốc hội Sài Gòn, có lúc làm Phó Chủ tịch Thượng nghị viện Sài Gòn, tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với tổ chức cách mạng, tìm mọi cách giúp đỡ che giấu cán bộ cách mạng trong nhà thoát khỏi sự bắt với của Mỹ - Nguỵ[12]”.

Tuy chỉ tồn tại trong 6 năm, từ tháng 6/1969 đến tháng 7/1975, nhưng sự hiện diện của CPCMLTCHMNVN là một bài học về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vẫn còn để lại những bài học đặc biệt sâu sắc cho hôm nay trong đó đặc biệt là chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc vì lợi ích của quốc gia, dân tộc./[1] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc, TP. Hồ Chí Minh, 2013, tr. 57

[2] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc, TP. Hồ Chí Minh, 2013, tr. 9

[3] Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tập 1, tr. 216

[4] Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Tổng thống đệ nhị cộng hoà; phiếu trình Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hoà số 4748/VP/CCUV ngày 30/5/1968 về trích bản tin Việt Nam Thông tấn xã Hà Nội, Mặt trận Giải phóng ngày 30/5/1968, hồ sơ 4770. Dẫn lại theo Hà Minh Hồng (Chủ biên), Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 70

[5] Trịnh Nhu (Chủ biên), Lịch sử biên niên Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954-1975), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 650

[6] Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Tổng thống đệ nhị cộng hoà, Bản tin Giải phóng xã ngày 16/8/1968. Dẫn lại theo Hà Minh Hồng (Chủ biên), Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 71

[7] Dẫn theo Hà Minh Hồng (Chủ biên), Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 72

[8] Dẫn theo Hà Minh Hồng (Chủ biên), Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 72

[9] Trịnh Nhu (Chủ biên), Lịch sử biên niên Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954-1975), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 733

[10] Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Người con tận trung với nước, tận hiếu với dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 330

[11] Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tập 1, tr. 193-194

[12] Nguyễn Hữu Châu, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước, Nxb Trẻ 2012, tr. 61

Vũ Trung Kiên - Học viện Chính trị khu vực II
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 441
  • Trong tuần: 4 446
  • Tất cả: 8785968

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn