THƯ CHÚC MỪNG CHÔL CHNAM THMÂY NĂM 2024 CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

Kính gửi: Quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh,

Mừng Chôl Chnam Thmây năm 2024, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh thân ái gửi đến quý chư tăng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển, kết quả đã cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,25%; quy mô nền kinh tế đạt 83.375 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 81,75 triệu đồng/người, đạt 107,6% Nghị quyết; thu nội địa được 5.933 tỷ đồng, đạt 104,08% dự toán; riêng quí I năm 2024, ước giá trị GRDP đạt 10.611 tỷ đồng, tăng 15,25% so cùng kỳ năm 2023. Tập trung xây dựng nông thôn mới, đến nay có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 09/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, dự án phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, công tác giảm nghèo bền vững chuyển biến tốt, đến nay toàn tỉnh còn 1,19% hộ nghèo, 2,35% hộ cận nghèo; trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm còn 2,03% và hộ cận nghèo còn 3,25% so với tổng số hộ Khmer; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đoàn kết dân tộc, tôn giáo; phát động sâu rộng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh trân trọng ghi nhận và biểu dương quý chư tăng, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng góp phần tích cực vào sự phát triển tỉnh nhà.

Quý chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh thân mến!

 Mừng Chôl Chnam Thmây năm 2024 đánh dấu hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi toàn thể nhân dân, quý vị chư tăng, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm: Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển; tập trung kêu gọi đầu tư, khai thác, phát huy lợi thế về điều kiện, tiềm năng của tỉnh, nhất là đẩy nhanh các công trình trọng điểm, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, phản bác với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm; quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phồn vinh, hạnh phúc.

Kính chúc quý chư tăng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh mừng Chôl Chnam Thmây năm 2024 vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

 

TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN -

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

 

anh tin bai

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 649
  • Trong tuần: 28 209
  • Tất cả: 8827355

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn