Công tác vận động quần chúng nhân dân góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở

Công tác vận động, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là trách nhiệm của mọi lực lượng xã hội, trong đó lực lượng Công an nhân dân (CAND) là nòng cốt tham mưu, hướng dẫn xây dựng và tổ chức phong trào. Thời gian qua, Công an tỉnh Trà Vinh đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát những diễn biến của tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở.

Mục tiêu chính của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Do đó, Công an tỉnh đã chủ động trong công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ký kết các quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh xây dựng khu vực giáp ranh an toàn về ANTT, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.  

anh tin bai

Công an xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần thường xuyên đến nhà tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh Hồ Giang

 Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đổi mới với nhiều hình thức và nội dung, gắn với việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở các địa bàn trọng điểm; địa bàn tôn giáo, dân tộc thiểu số; địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 06/2014/NĐ – CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị định số 06), cùng với việc tuyên truyền, vận động các đơn vị cơ sở đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng các mô hình phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của địa bàn và nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt là mô hình “Ba tốt, ba giảm”, mô hình “Tuyên truyền, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”, mô hình “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường” được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. 

anh tin bai

Công an xã Kim Sơn, huyện Trà Cú phối hợp Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật tại các chùa Khmer trên địa bàn

Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận, các quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với cải cách hành chính, tránh gây phiền hà cho Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tự giác tham gia phong trào một cách thiết thực và hiệu quả. Từ đó tạo được mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân, đồng thời phát huy tính tích cực và tự giác của người dân. Nhân dân tích cực tham gia phong trào bằng việc phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giúp đỡ những người lầm lỗi, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện Nghị định số 06 của Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn ANTT. Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 06, nhất là đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT, trong đó đặc biệt là phổ biến về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đã nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tích cực tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, đã cung cấp hơn 40.000 tin liên quan ANTT, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, triệt xóa hơn 10.000 điểm tệ nạn xã hội, bắt 514 vụ, 664 đối tượng phạm pháp hình sự, 156 đối tượng truy nã… Ngoài ra, đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, bảo vệ rừng, phát hiện, giải tán hơn 35.000 điểm cờ bạc; bắt, xử lý 4456 vụ việc về trật tự xã hội, thu giữ hơn 1.000 vũ khí thô sơ và vũ khí quân dụng.

Công tác phối hợp giữa Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia giữ gìn ANTT. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; hằng năm có trên 80% khóm, ấp, xã, phường, thị trấn và 90% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, đã phối hợp xây dựng mới mô hình “Camera giám sát an ninh” với 01 câu lạc bộ tại địa bàn xã Nhị Long, huyện Càng Long; nhân rộng 07 câu lạc bộ. Tính đến hiện tại, toàn tỉnh có 19 mô hình với 1.632 câu lạc bộ, nhiều câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới như “Tuyên truyền, cảm hóa giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo”; “Địa bàn không ma túy”; “Phát hiện tố giác và vây bắt tội phạm”…

 Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tại địa bàn cơ sở và thực hiện có hiệu quả phương châm “ lấy phòng ngừa là chủ yếu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công”, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở; từ đó nâng cao công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa công tác này đạt hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, bảo đảm thiết thực, phù hợp. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở từng địa bàn, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực tham gia bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành về công tác bảo đảm ANTT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chú trọng các mô hình, điển hình tiên tiến công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Phạm Hơn
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 3828
  • Trong tuần: 24 147
  • Tất cả: 8823007

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn