HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM

...
Điều 11: Theo nguyên tắc ngừng bắn đồng thời khắp toàn cõi Đông Dương, sự đình chỉ chiến sự phải đồng thời trên toàn cõi Việt Nam, tại tất cả các chiến trường và cho tất cả mọi lực lượng của hai bên.
Tính theo thời gian thực sự cần thiết để chuyển lệnh ngường bắn tới những cấp thấp nhất của lực lượng chiến đấu đôi bên, hai bên đồng ý sẽ thực hiện ngừng bắn hoàn toàn và đồng  thời, theo từng khoanh lãnh thổ, trong những điều kiện sau đây:
- Ở Bắc Bộ Việt Nam, đúng 8 giờ (địa phương) ngày hai mươi bảy (27) tháng bảy (7) năm 1954.
- Ở Trung Bộ Việt Nam, đúng 8 giờ (địa phương) ngày mồng một (1) tháng tám (8) năm 1954.
- Ở Nam Bộ Việt Nam, đúng 8 giờ (địa phương) ngày mười một (11) tháng tám (8) năm 1954.
Giờ địa phương nói trong điều này là giờ kinh tuyến Bắc Kinh.
Kể từ khi thực hiện ngừng bắn thực sự ở Bắc Bộ Việt Nam, mỗi bên cam đoan không mở những cuộc tấn công lớn trên toàn thể chiến trường Đông Dương, không huy động lực lượng không quân ở các căn cứ miền Bắc Bộ Việt Nam ra ngoài địa hạt Bắc Bộ Việt Nam. Hai bên cam đoan gửi cho nhau để biết những kế hoạch chuyển quân của mình từ vùng tập hợp này sang vùng tập hợp khác, trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày kể từ ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực.
Điều 15:
…….
2. Những cuộc rút quân và chuyển quân sẽ tiến hành theo thứ tự và những thời  hạn (kể từ ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực) định sau đây:
Quân đội Liên hiệp Pháp:
Chu vi Hà Nội  tám mươi (80) ngày.
Chu vi Hải Dương  một trăm (100) ngày.
Chu vi Hải Phòng  ba trăm (300) ngày.
Quân đội Nhân dân Việt Nam:
Khu Hàm Tân - Xuyên Mộc tám mươi (80) ngày.
Đợt thứ nhất của khu tạm đóng quân ở Trung Bộ Việt Nam tám mươi (80) ngày.
Khu Đồng Thám Mười  một trăm (100) ngày.
Đợt thứ hai của khu tạm đóng quân ở Trung Bộ Việt Nam một trăm (100) ngày.
Khu mũi Cà Mau  hai trăm (200) ngày.
Đợt chốt của khu tạm đóng quân ở Trung Bộ Việt Nam  ba trăm (300) ngày.
Điều 47:
……….
Làm tại Giơnevơ, ngày 20 tháng 7 năm 1954, lúc 24 giờ, bằng tiếng Pháp và tiếng Việt Nam; cả hai bản đều có giá trị như nhau.


     Thay mặt Tổng Tư lệnh                                                                        Thay mặt Tổng Tư lệnh
Quân đội Nhân dân Việt Nam                                                                   Quân đội Liên hiệp Pháp
                                                                                                                           ở Đông Dương

       TẠ QUANG BỬU 
             Thứ trưởng                                                                                      Thiếu tướng DELTEIL
         Bộ Quốc phòng

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 128
  • Hôm nay: 6547
  • Trong tuần: 112,924
  • Tất cả: 5,783,215

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn