Nhìn lại hai năm thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh là tỉnh ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng – an ninh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm của quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của đại bộ phận Nhân dân được nâng lên đáng kể. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước được các cấp, các ngành hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, là điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình trên thế giới và khu vực luôn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trong việc tranh chấp chủ quyền, lợi ích quốc gia trên Biển Đông; mặt khác các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hoàn bình” để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tình hình tranh chấp Biển đông, đã và đang đặt ra những khó khăn, thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và trong quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa với các nước trên thế giới.

Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh

tuyên truyền pháp luật cho các vị chư tăng, đồng bào phật tử tại chùa Cái Cối, xã Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh

Thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg, thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”  tỉnh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức tuyên truyền về Luật biển Việt Nam; những chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông mà đặc biệt 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông cho nhân dân tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng của xã, thị trấn, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được 109 cuộc, có hơn 9.350 lượt người dân, sinh viên tham gia; vận động 66.247 lượt hộ đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, 100% tổ tự quản, tổ tàu thuyền, bến bãi đăng ký bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Củng cố, kiện toàn, phát huy có hiệu quả các tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn ven biển; đổi mới nâng cao chất lượng các loại sách, báo pháp luật, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia nghiên cứu và tìm hiểu; luân chuyển mỗi năm 4.000 đầu sách các loại cho các tủ sách pháp luật tại các đồn biên phòng. Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức đợt sáng tác 242 tác phẩm nghệ thuật với chủ đề về hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh, hoạt động đời sống sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh, với các thể loại như: Nhiếp ảnh, tranh, văn, thơ, nhạc, ca cổ, cải lương và múa để phục vụ trưng bày và giao lưu, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới biển được 02 cuộc, có khoảng 620 người xem. Tổ chức biên soạn và in hơn 10.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật, biên soạn 16 đề cương tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh, chú trọng những lĩnh vực liên quan đến các hoạt động xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.

Ngoài ra, các cp, các ngành còn phi hp t chc nhiu hi ngh, tp hun và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển được 88 cuộc có khoảng 5.250 lượt người tham gia, tập trung triển khai các văn bản như: Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Luật Biển Việt Nam 2012; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và văn bản pháp luật liên quan; cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; tình hình Biển Đông và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho cán b các đơn v, địa phương làm nng ct trin khai công tác tuyên truyn, thông tin truyn thông bin, đảo, bo v ch quyn, quyn ch quyn ca nước ta trên Bin Đông. Qua đó đã giáo dục sâu rộng trong nội bộ và nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam, về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc tàu cá và ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân tỉnh Trà Vinh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng xâm phạm lãnh hải các nước có chung đường biên giới biển, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn của tỉnh.

Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh luôn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đúng luật định, đã tổ chức tuần tra, kiểm soát tuần tra, kiểm soát được 19.661 lượt phương tiện với 76.579 lượt người ra, vào khu vực biên giới biển, nhập cảnh 14 phương tiện/297 thuyền viên, nhập 710.481 tấn than. Xuất cảnh 12 phương tiện/247 thuyền viên và cấp 280 giấy phép các loại. Qua đó đã tuyên truyền trực tiếp cho 15.088 trường hợp, cấp phát 23.550 tờ rơi tuyên truyền cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ tàu đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, chủ công trình, bến thủy nội địa, người sinh sống ven sông, ven biển. Thường xuyên sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị và phối hợp gia đình chủ tàu giữ liên lạc với 100% số tàu cá xa bờ đang hoạt động trên biển, kết quả đã triển khai các biện pháp phòng, chống các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển, nước biển dâng theo chỉ đạo của trên; các đơn vị đã sử dụng hệ thống các sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi, thông báo cho trên 8.376 lượt phương tiện/22.547 lượt ngư dân đang hoạt động trên biển biết sự ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh; thông báo kêu gọi 36 phương tiện/194 ngư dân tham gia cứu nạn 07 vụ chìm phương tiện/39 thuyên viên cấp cứu đưa vào bờ an toàn.

Công tác thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet và mạng xã hội cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt, với nhiều hình thức phong phú, mang lại chất lượng hiệu quả như: Cổng thông tin điện tử tỉnh có chuyên mục Biển - Đảo, bằng 03 thứ tiếng Việt, Anh, Khmer, chuyên mục “Thông tin đối ngoại”, “Tuyên truyền biển, đảo” đã đăng tải hơn 43 văn bản luật, nghị quyết và các văn bản quy định khác liên quan đến tuyên truyền quản lý vùng biển, đảo và hơn 185 tin, bài phản ảnh về hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Phối hợp với Trung tâm thông tin điện tử đối ngoại thuộc Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất 06 chương trình phóng sự (thời lượng 10 phút/phóng sự). Các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực đưa hàng trăm tin, bài trên mạng Intenet, nhằm đưa thông tin đến nhiều nơi trong, ngoài tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục biển và đảo tỉnh kết hợp với cơ quan báo chí duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo như: Báo Trà Vinh có 02 chuyên trang, gồm: Biển – Đảo quê hương, xuất bản 04 kỳ/tháng, Vì chủ quyền an ninh biên giới, xuất bản 02 kỳ/ tháng; Đài Phát thanh và truyền hình có 02 chuyên mục, gồm: Biển xanh quê hương, Vì chủ quyền an ninh biên giới, mỗi chuyên mục phát 01 kỳ/tháng (thời lượng 15 phút/kỳ) và phát 10 phút/kỳ/tháng trên sóng phát thanh Trà Vinh. Các cơ quan báo chí đã xuất bản nhiều tin, bài mang tính thời sự cao, nội dung phong phú, cập nhật tốt các vấn đề theo sự kiện, phản ánh kịp thời nhiều vấn đề người dân quan tâm về tình hình trên biển Đông. Các Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, hệ thống trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn thường xuyên tiếp sóng và biên tập nội dung phát trên sóng với nhiều nội dung phong phú, nhằm cung cấp cho người dân nắm bắt thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất về tình hình biển, đảo để định hướng dư luận trong toàn xã hội.

Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện phóng sự truyền hình với chủ đề “Biển mặn tình người” đã phát sóng được 03 kỳ (thời lượng 10 phút), trong đó đã bàn giao 07 căn nhà đại đoàn kết cho 07 hộ dân nghèo trên khu vực biên giới biển của tỉnh, với tổng kinh phí ước tính khoảng 230 triệu đồng. Qua đó, đã quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, du lịch, các chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và trên thế giới, phục vụ công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo.

Chủ động tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch xuyên tạc, lợi dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước trên internet và mạng xã hội. Đến nay, 100% huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập các trang, nhóm, blog để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và internet theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, qua đó đã báo cáo facebook vô hiệu hóa gần 100 tài khoản xấu độc hoạt động trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch ứng phó bảo đảm an ninh trong các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Nhìn lại sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã đạt được được những kết quả đáng ghi nhận, đã làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ quyền biển, đảo, chủ quyn an ninh biên gii quc gia trên biển và tình hình Biển Đông, nhất quán với chủ trương Đảng, Nhà nước về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của biển, lợi ích quốc gia trên biển, nhất là ở Biển Đông, đã tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay ra sức cùng Đảng và Nhà nước bảo vệ biển, đảo, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bài, Ảnh: Minh Đức./.

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2487
  • Trong tuần: 6 864
  • Tất cả: 8804912

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn