Đẩy mạnh, tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19
Ngày 19/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về đẩy mạnh, tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân; các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế có sự tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Kết quả, tính đến ngày 30/9/2022, tỉnh đã triển khai tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên mũi 1 là 702.554 mũi, đạt 100,62%, mũi 2 là 693.971 mũi, đạt 99,39%, mũi 3 là 634.778 mũi, đạt 90,91% và mũi 4 là 243.684 mũi, đạt 34,9%; đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 1 là 99.624 mũi, đạt 103,5%, mũi 2 là 96.476 mũi, đạt 100,2%, mũi 3 là 65.775 mũi, đạt 68,3%; đối với trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi mũi 1 là 102.470 mũi, đạt 103%, mũi 2 là 81.233 mũi, đạt 81,68%. Về cơ bản tỉnh đã hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, công tác tiêm vắc xin vẫn còn một số hạn chế, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 (liều nhắc lại lần 1 và lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt mục tiêu. Nguyên nhân: Do một số cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm sâu sát, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thống kê và cập nhật danh sách các đối tượng tiêm chủng; công tác tuyên truyền, vận động người dân nhiều nơi chưa thực sự quyết liệt; một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan, không muốn tiêm vắc xin... từ đó, đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tiêm chủng chung toàn tỉnh.

 1. Tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo chuyển biến nhận thức tốt về vai trò, vị trí của công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện đúng phương châm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cần phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tiếp tục quán triệt quan điểm vắc xin là “vũ khí chiến lược”,“lá chắn hữu hiệu” bảo vệ sức khỏe người dân; tiêm vắc xin là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy, sự quản lý tập trung, hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị để đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, kiểm soát rủi ro, hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, không để nguy cơ chuyển nặng và tử vong. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; chỉ đạo quyết liệt và mở đợt cao điểm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin tối đa trên địa bàn. Địa phương, đơn vị nào không tiêm đúng, không hoàn thành tiến độ, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 thấp, bỏ sót đối tượng thuộc diện tiêm chủng và để xảy ra dịch bùng phát trở lại thì sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó.

3. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về y tế

Tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn, hương dần cho cán bộ tiêm chung các tuyên, tiêp nhân, bảo quản, cấp phát vắc xin và tô chức tiêm chủng theo đúng quy định. Thực hiện việc dự trù vắc xin, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin có hiệu quả. Chỉ đạo bảo đảm an toàn trong công tác tiêm chung, kiểm tra, giám sát chất lượng vắc xin trước khi sử dụng, báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định và sẵn sang cấp cưu, xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm chung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các đơn vị, địa phương rà soát và thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện tiêm chủng từng đợt theo số lượng vắc xin được Trung ương phân bổ, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn, không để tình trạng vắc xin đã nhận mà không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

Tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các trường học, khu công nghiệp, cụm dân cư,... để khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, tích cực phối hợp với địa phương rà soát, xác minh thông tin, nắm danh sách đoàn viên, hội viên, người dân để hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

 5. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, chủ động giải quyết những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tiêm vắc xin phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chỉ đạo rà soát, tổng hợp số đối tượng cần tiêm theo từng nhóm, bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng và theo dõi chính xác tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, uốn nắn công tác tiêm chủng vắc xin trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động tiêm chủng theo quy định.

Tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với sức khỏe nhân dân. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thường xuyên đăng tải, thông tin nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình người tốt, việc tốt; phê phán những hạn chế, yếu kém, vi phạm trong lĩnh vực tiêm chủng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các luận điểm, thông tin không đúng về vắc xin.

7. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo và cung cấp thông tin về vắc xin. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng, đồng bộ dữ liệu trên hệ thống quốc gia về tiêm vắc xin phòng Covid-19. Cụ thể hóa Chỉ thị này để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, uốn nắn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 3 986
  • Tất cả: 8788760

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn