TRÀ VINH MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG, HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2020
Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền miệng, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên không thể thiếu của công tác xây dựng Đảng. 

Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng và chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng, chú trọng thực hiện việc tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/7/2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và một số văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, trong đó quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của báo cáo viên các cấp. Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp. Hiện nay toàn tỉnh có 1.611 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp (trong đó, có 05 báo cáo viên cấp Trung ương; 50 báo cáo viên cấp tỉnh; 267 báo cáo viên cấp huyện, tương đương và 1.289 tuyên truyền viên cấp xã). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các cuộc hội nghị báo cáo viên: 11 kỳ hội nghị Báo cáo viên trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 cuộc, chỉ đạo thực hiện kết nối điểm cầu ở cấp huyện, thị xã, thành phố, với số lượng 3.849 lượt đại biểu dự. Bên cạnh đó, một số Ban Tuyên giáo huyện còn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên mỗi quí/1 lần để kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, thông báo về tình hình thời sự của đất nước, quốc tế...

Tham dự hội nghị Báo cáo viên trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp cho Báo cáo viên cấp tỉnh Tạp chí báo cáo viên hàng tháng; kịp thời cung cấp thông tin cho Báo cáo viên các loại tài liệu từ nguồn hội nghị Báo cáo viên Trung ương, chủ động lựa chọn, biên soạn các tài liệu thông tin về tình hình thời sự, thông tin đối ngoại, biên soạn các tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh cung cấp thông tin cho báo cáo viên trên địa bàn tỉnh… Để kịp thời cung cấp thông tin cho Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì và mở mục Báo cáo viên trên Website của Ban và tạo lập nhóm Zalo Báo cáo viên cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo cấp huyện tạo lập nhóm Zalo Báo cáo viên cấp huyện, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên để kịp thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Triển khai thực hiện tốt việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho 814 học viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 35 lớp tập huấn cho 4.230 học viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và lãnh đạo, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị là người dân tộc để thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện chính sách trong đồng bào dân tộc, âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Nhìn chung, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động tổ chức Hội nghị Báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên của địa phương mình, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới, vừa chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, vừa ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để triển khai công việc đạt hiệu quả. Phát huy hiệu quả thông tin, tuyên truyền qua mạng Internet; chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền và trên cơ sở tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương có bổ sung tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện lịch sử của tỉnh, địa phương, đơn vị cho phù hợp. Lực lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh chủ động tham gia, tích cực triển khai, tuyên truyền hoàn thành các nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tham dự và tổ chức tốt hội nghị Báo cáo viên các cấp, để kịp thời thông tin về tình hình thời sự, cung cấp thông tin định hướng cho Báo cáo viên khi có yêu cầu.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, báo cáo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

3. Duy trì có hiệu quả việc cung cấp thông tin định hướng cho Báo cáo viên các cấp trên internet và mạng xã hội để kịp thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Báo cáo viên các cấp thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng nhân dân, định hướng dư luận xã hội thông qua hoạt động tuyên truyền miệng.

4. Tham gia tốt Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ ở các cấp.

Với sự cố gắng, nỗ lực, sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên các cấp trong tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, sẽ góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

                                                   Thanh Thùy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 3828
  • Trong tuần: 24 147
  • Tất cả: 8823007

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn