Kết quả triển khai, thực hiện việc vận hành phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn huyện Cầu Kè
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sổ tay đảng viên điện tử”, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 13/4/2022 “Về việc triển khai, thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sổ tay đảng viên điện tử””; đồng thời, chỉ đạo triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa thành Kế hoạch tổ chức triển khai cho các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện đạt yêu cầu, chất lượng, có hiệu quả.

Trên cơ sở Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 10/3/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án Sổ tay đảng viên điện tử “Về việc mở lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lập danh sách cán bộ, đảng viên tham gia tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đảm bảo theo yêu cầu, số lượng phân bổ; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị các nội dung, phần việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho các chi, đảng bộ cơ sở, kết quả tổ chức được 02 lớp (vào ngày 09/6/2023), có 311 cán bộ, đảng viên dự.

Sau tập huấn phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên cài đặt ứng dụng; cung cấp đầy đủ dữ liệu của đảng viên theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; nhập dữ liệu, triển khai ứng dụng phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kết quả đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở đã nhập được 3.946/4.026 đảng viên, đạt 98,01% (trừ đảng viên của Đảng ủy Công an: gồm 10 chi bộ, có 118 đảng viên; Đảng ủy Quân sự: gồm 03 chi bộ, có 28 đảng viên; Đảng viên của chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy 11 xã, thị trấn: gồm 11 chi bộ, có 73 đảng viên). Riêng Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự huyện và đảng viên của chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy 11 xã, thị trấn căn cứ các quy định của ngành và tùy điều kiện đặc thù thực hiện Đề án theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên.

  Để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời để triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả hơn nữa Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sổ tay đảng viên điện tử”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là tuyên truyền về phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Xác định việc triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là bước đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

2. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên tích cực sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

3. Chỉ đạo tập trung rà soát, chuẩn hóa các thông tin đảng viên trong Sổ tay đảng viên điện tử, để việc vận hành phần mềm hoạt động đồng bộ, hiệu quả; tiếp thu ý kiến, phản ánh của các tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình sử dụng, kịp thời đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh hỗ trợ khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh, để công tác triển khai, thực hiện việc vận hành phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn huyện đạt yêu cầu, chất lượng và hiệu quả./.

 HỒNG KHÁNH

Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 689
  • Trong tuần: 4 389
  • Tất cả: 8787414

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn