CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO TỈNH TRÀ VINH VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ KHI TÁI LẬP TỈNH ĐẾN NAY
Giáo dục đại học có vai trò quan trọng ở mỗi quốc gia, là giai đoạn giáo dục trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực ở trình độ cao về khoa học, kĩ thuật, công nghệ cùng với những kĩ năng và phẩm chất cần thiết để tham gia vào quá trình lao động sản xuất, phục vụ xã hội, thúc đẩy và định hướng sự phát triển xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã nêu rõ: “Tăng nguồn đào tạo trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trước mắt, quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ hiện có, tăng cường phát huy nguồn lực, đội ngũ cán bộ, đồng thời có những giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng quá thiếu cán bộ tác nghiệp hiện nay là cản trở cho sự phát triển…”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã tìm kiếm, kêu gọi tài trợ và được Chính phủ Canada chấp thuận tài trợ Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada. Từ dự án này, Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 4475/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh hoạt động theo mô hình trường cao đẳng - đại học các nước Bắc Mĩ, cung cấp chương trình đào tạo đa dạng, linh hoạt, gắn với doanh nghiệp, nhu cầu cộng đồng và xã hội; mục tiêu định hướng của trường phù hợp với chiến lược học tập suốt đời của Đảng và Nhà nước; các hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng và được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn thống nhất. Trong giai đoạn 2001 - 2006, trên cơ sở tiếp nhận công nghệ giáo dục nghề nghiệp từ các nước Bắc Mĩ - vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh được đánh giá có nhiều thành tích nổi bật, được cộng đồng, người học và doanh nghiệp ủng hộ, tham gia tích cực, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Học viên tốt nghiệp tại Trường ĐHTV

Thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 theo Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ chiến lược phát triển của tỉnh Trà Vinh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Có thể nói đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của hệ thống giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Trà Vinh nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đặc biệt, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao Trường ĐHTV tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn phần theo Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 13/4/2017. Với quyết định này, Trường ĐHTV là 1/23 trường đầu tiên trong tổng số 345 trường đại học, là trường địa phương duy nhất trong cả nước và là trường thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng giao tự chủ đại học.

Trong những năm qua, với những nỗ lực của tập thể đội ngũ công chức, viên chức, Trường ĐHTV đạt được nhiều thành quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và khu vực, đồng thời Trường không ngừng đổi mới, cải tiến chất lượng đào tạo thông qua phát triển các mô hình chất lượng, tham gia và đạt các kết quả nổi bật trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học của nước nhà, ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Trà Vinh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trong quá trình 15 năm phát triển Đại học Trà Vinh - 20 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng, Nhà trường đã và đang thực hiện sứ mạng cung cấp các chương trình đào tạo đa cấp, liên thông, đa ngành nghề ngắn hạn và dài hạn từ bậc cao đẳng, đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học; quan tâm đến đối tượng là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân cư có nhu cầu đặc biệt; tạo sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm hướng đến cơ hội việc làm, chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Trường hiện có 13 khoa, 13 phòng, 13 trung tâm, 03 hội đồng, 03 ban chức năng, một số đơn vị trực thuộc Trường như: Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Viện Phát triển Nguồn lực, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Trường Thực hành Sư phạm, Tạp chí Khoa học, Ký túc xá 3.500 chỗ. Trường tuyển sinh toàn quốc với 54 ngành đại học, 36 ngành sau đại học (26 ngành đào tạo thạc sĩ và 10 ngành đào tạo tiến sĩ), cùng nhiều chương trình đào tạo khác theo đơn đặt hàng ở 13 khoa.

Biểu đồ quy mô học viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh (TVCC) giai đoạn 2002 - 2006

Hằng năm, Trường ĐHTV thu hút trên 20.000 sinh viên, học viên đến từ 45 tỉnh, thành cả nước và lưu học sinh Campuchia theo học các hệ, các bậc đào tạo tại Trường. Qua quá trình đào tạo, Nhà trường đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực với hàng chục ngàn lao động ở các trình độ khác nhau, góp phần ổn định, phát triển giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.

Biểu đồ quy mô học viên Trường ĐHTV (TVU) giai đoạn 2006 – 2021

Trường Đại học Trà Vinh là một điển hình tiêu biểu trong mở rộng hợp tác quốc tế, đã tạo được niềm tin cho phía đối tác Canada tiếp tục tài trợ thêm các dự án nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện nay, Trường ĐHTV đã mở rộng hợp tác với hơn 90 đối tác, viện, trường quốc tế trên các lĩnh vực: hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, tình nguyện viên, chuyên gia quốc tế và hợp tác triển khai các dự án tài trợ, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng; xúc tiến nhiều dự án liên quan đến tài trợ học bổng ngắn hạn, dài hạn cho giảng viên, sinh viên; dự án xây dựng đại học xanh, phát triển nhóm sinh viên nghiên cứu - IEEE Student Chapter tại Đại học Trà Vinh, phát triển Lab - không gian sáng chế cho sinh viên, giảng viên,…

Song song đó, Nhà trường nỗ lực gắn kết với hơn 900 doanh nghiệp để kết nối các chương trình thực tập sinh tiềm năng và đào tạo theo địa chỉ sử dụng lao động, mở rộng chương trình đào tạo Co-op (đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp) - một mô hình đào tạo đặc thù của Trường vừa giúp sinh viên có kinh nghiệm nghề nghiệp, vừa giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đào tạo và thời gian đào tạo sau tuyển dụng, góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐHTV hàng năm đều tăng qua các năm.

Biểu đồ tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐHTV (2016 - 2020 )

Trường Đại học Trà Vinh luôn chú trọng phát triển cân đối hài hòa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Sự phát triển đồng bộ ba chức năng trên giúp giảng viên và sinh viên vận dụng kiến thức vào các nghiên cứu, giải quyết vấn đề thực tiễn một cách hiệu quả, sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Đội ngũ giảng viên và sinh viên cùng tham gia thực hiện nghiên cứu đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Điển hình như: Nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh; nhân giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi và cấy mô với tỷ lệ sáp đạt trên 85%; biên soạn và xuất bản bộ Từ điển song ngữ Việt - Khmer và Khmer - Việt. Hơn thế nữa, các kết quả nghiên cứu của Trường còn được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặt hàng chuyển giao công nghệ. Từ những cơ hội cùng tham gia nghiên cứu, học tập trải nghiệm thực tế, sinh viên Trường ĐHTV dần dần phát triển năng lực toàn diện, khám phá được sự đam mê của bản thân và định hướng phát triển nghề nghiệp được rõ ràng, giúp sinh viên tự tin khởi nghiệp với nhiều dự án thành công.

Bên cạnh các hoạt động nêu trên, Trường ĐHTV quan tâm đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời phát huy thế mạnh cũng như trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ ở bậc đại học và sau đại học, góp phần đáp ứng các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Khánh thành Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Ảnh: Bá Thi

Trường Đại học Trà Vinh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Ngay từ khi được thành lập, Trường đã được tiếp cận và triển khai công tác theo các mô hình chuẩn mực của hệ thống trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Mĩ. Đồng thời, nhận thức được tầm quan trọng trong việc phát triển dựa trên chất lượng,  Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh chủ động tiếp cận với tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2004. Sau hai năm xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào tháng 11/2006.

Cùng với việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; Trường ĐHTV đã tích cực thực hiện xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như của các tổ chức quốc tế. Từ năm 2009, Nhà trường hoàn thành tự đánh giá chất lượng theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Đồng thời, Trường ĐHTV đã chủ động tiếp cận các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của khu vực (AUN-QA), tiêu chuẩn của các hiệp hội nghề nghiệp và chính phủ ở các nước phát triển (AACSB, ABET, FIBAA,…); bên cạnh đó, Nhà trường đã chủ động, tích cực tìm hiểu, tham gia các bảng xếp hạng đại học quốc tế phù hợp với hiện trạng và thế mạnh của Trường. Với sự tích cực, chủ động trong thời gian qua, Trường ĐHTV đã đạt được các kết quả rất đáng khích lệ trong đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể như sau:

- Hệ thống quản lý chất lượng của Trường được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Đạt kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành kèm Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT.

- 07 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học (Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Luật) thuộc Khoa Kinh tế, Luật đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn FIBAA; 05 chương trình đào tạo trình độ đại học (Nuôi trồng Thủy sản, Thú y, Nông nghiệp, Ngôn ngữ Khmer, Điều dưỡng) đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- Về xếp hạng đại học, Trường đã tham gia xếp hạng và đạt các thứ hạng theo các bảng xếp hạng quốc tế như sau:

+ Xếp hạng Website các trường đại học của tổ chức WebOmetrics năm 2021, Trường xếp hạng 38 trong tổng số các trường đại học trong nước.

+ Xếp hạng trường đại học xanh, bền vững (UI GreenMetrics): xếp vị trí 129 trong bảng xếp hạng đại học xanh quốc tế UI GreenMetric năm 2020.

+ Xếp hạng WURI Ranking: xếp hạng 71 trong Top 100 năm 2021 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội (tăng 15 bậc so với năm 2020); xếp thứ 17 (tăng 7 bậc so với năm 2020) trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hạng 48 trong Top 50 về mở rộng hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế, cơ hội giao lưu học tập sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ngoài nước.

Các chứng nhận kiểm định chất lượng của Trường Đại học Trà Vinh

Sau 20 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHTV luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và hỗ trợ trực tiếp của sở, ngành tỉnh Trà Vinh trong việc tổ chức hoạt động toàn diện của Trường, Trường ĐHTV vừa mở rộng quy mô, vừa nâng cao chất lượng đào tạo và đạt được nhiều thành tựu. Một trong những đóng góp quan trọng của Nhà trường là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học làm tăng sản phẩm mới, tăng năng suất chất lượng lao động, tăng thu nhập cho người dân của Trà Vinh sau tái lập tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Định hướng phát triển trong tương lai, Trường ĐHTV tiếp tục tích cực cung cấp cho địa phương một động lực mới, một lợi thế đặc trưng, có tính chủ động cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết yếu tố cơ bản nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Trường Đại học Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 3 416
  • Tất cả: 8753270

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn