Tổ chức học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong tỉnh năm 2022
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa ban hành kế hoạch học tập chính trị hè năm 2022 cho cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, giáo viên các trường học trong tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Tăng Thị Ngọc Mai – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Việc tổ chức học tập chính trị hè nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; những vấn đề mới trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tập huấn, trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở các cấp, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung học tập chính trị hè gồm:

- Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;

- Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

- Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

- Thông tin nội dung cốt lõi các Nghị quyết: (1) Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 v.v…

- Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương;

- Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian chung của mỗi lớp học là 02 ngày, trong đó: Nội dung, nhiệm vụ của ngành giáo dục trong năm học mới 0,5 ngày; các nội dung khác 01 ngày; thảo luận và viết thu hoạch 0,5 ngày. Thời gian tổ chức học tập do các đơn vị, địa phương sắp xếp và bố trí trong khoảng thời gian các trường đại học, cao đẳng, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bậc tiểu học, mầm non trong tỉnh được nghỉ hè

Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, giáo viên đối với các trường và cán bộ, công chức Sở giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị có số lượng ít thì tổ chức theo cụm trường, địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng lựa chọn.

Cán bộ, công chức các Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường mẫu giáo, mầm non, các trường tư thục, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú (trung học cơ sở, trung học phổ thông), trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp dạy nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố… thì học tại các huyện, thị xã, thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành uỷ chủ động sắp xếp thời gian và địa điểm tổ chức các lớp học; có thể tổ chức học tập trung tại huyện, thị xã, thành phố hoặc từng cụm liên xã để đảm bảo việc đi lại của giáo viên được thuận tiện.

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ phân công chuyên viên đi dự nắm tình hình, chất lượng tổ chức các lớp học tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 3 378
  • Tất cả: 8753232

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn