• 24/03/2023

  Cầu Kè qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

  Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, huyện Cầu Kè đã triển khai tuyên truyền quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tế ở cơ sở; cụ thể hóa nhiệm vụ công tác văn học, nghệ thuật vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm... từng bước đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào đời sống nhân dân. 

  26 lượt xem
 • 04/03/2023

  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  138 lượt xem
 • 08/02/2023

  Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

  209 lượt xem
 • 10/12/2022

  Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

  178 lượt xem
 • 04/11/2022

  Nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách địa bàn. Trong đó, quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, của địa phương, đơn vị, cụ thể:

  404 lượt xem
 • 22/10/2022

  Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình ấp, khóm hàng năm

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình ấp, khóm hàng năm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm gồm 04 mức độ Tốt, Khá, Trung bình, Kém với 5 tiêu chí chung và các tiêu chí cụ thể ở từng mức độ. Chi bộ đạt trong 03 mức (Tốt, Khá, Trung bình) nhưng nếu có đảng viên vi phạm tư cách bị xử lý các hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên thì đánh giá ở mức Kém.

  1211 lượt xem
 • 22/10/2022

  Trà Vinh đề ra mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có 260 hợp tác xã với 38.000 thành viên

  Đó là mục tiêu trong Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

  623 lượt xem
 • 21/10/2022

  Khắc phục tình trạng cấp trên làm kỹ, cấp dưới làm lướt trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết

  Ngày 19/10/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái ký, ban hành Chỉ thị 28-CT/TU về nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó có yêu cầu khắc phục tình trạng cấp trên làm kỹ, cấp dưới làm lướt trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết.

  944 lượt xem
 • 06/07/2022

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy uốn nắn việc sinh hoạt với chi, tổ hội

  Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng vừa ký Công văn số 431-CV/TU về việc uốn nắn việc sinh hoạt với chi, tổ hội.

  884 lượt xem
 • 05/04/2022

  Chung sức, đồng lòng thi đua chiến thắng dịch bệnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Tỉnh Trà Vinh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tình trạng xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vẫn quyết tâm bám sát phương châm hành động "Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển", quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa dồn sức cho công tác phòng chống dịch vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xoay quanh thành công này, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh – đồng chí Lâm Minh Đằng.

  2182 lượt xem
  1 2 3 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 1154
 • Trong tuần: 11,593
 • Tất cả: 7,289,142

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn