Chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 96%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 16% trở lên đối với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3% - đó là chỉ tiêu cụ thể được nêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy mà BHXH tỉnh Trà Vinh quyết tâm ra sức, nỗ lực thực hiện trong năm 2021.

Ảnh: Ra quân Tháng 5- Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ thậm chí giải thể, ngừng hoạt động,…Từ đó ảnh hưởng đến trực tiếp đến việc làm và chất lượng sống của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, BHXH tỉnh Trà Vinh phải chủ động ngay từ đầu năm, lấy sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là “biến nguy cơ thành cơ hội” làm động lực để nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Trong 03 chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT được nêu trong Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy thì chỉ tiêu 16% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là chỉ tiêu cần quan tâm nhất, khó có khả năng đạt nhất nếu không có giải pháp đột phá và sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tối trọng là chỉ đạo bằng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hiện nay, theo số liệu được cập nhật thì lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 549.348 người. Như vậy, để đạt được tỷ lệ 16% người tham gia BHXH là 87.895. Trong khi số liệu báo cáo năm 2020 của BHXH tỉnh thì lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH chỉ đạt 10,37% (56.983 người). Năm 2021 cần phải duy trì số hiện có và phát triển mới 30.912 người tham gia BHXH - Đó chính là thách thức đối với ngành chuyên môn.

Xác định khối lượng công việc, nhiệm vụ của ngành năm 2021 là rất lớn, rất nặng nề, Giám đốc BHXH tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công chức, viên chức, người lao động toàn ngành cố gắng, nỗ lực hơn nữa, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các nội dung cơ bản:

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, đi đôi với quyền lợi thụ hưởng. Quan tâm tham mưu cấp chính quyền cơ sở trong việc đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để triển khai thực hiện đạt kết quả.

(2) Cụ thể hóa Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội; chú trọng các giải pháp triển khai thực hiện Đề án. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

(3) Rà soát, thống kê tổng hợp số người dự kiến không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT kể từ năm 2021 do thay đổi chính sách, trong đó dự báo những nhóm không còn được hỗ trợ, những nhóm có khả năng được điều chỉnh,… Từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành tỉ lệ bao phủ BHYT theo kế hoạch được Tỉnh ủy giao trong Nghị quyết là 96%.

(4) Mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong tháng 5 - Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH. Phấn đấu phát triển đạt tỷ lệ bao phủ BHXH là 16%. Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu từ năm 2021-2024 để làm bước đệm cho đến năm 2025 đạt tỷ lệ phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chấn chỉnh, khắc phục ngay hạn chế việc chậm cấp sổ BHXH, chậm cập nhật giá trị sử dụng và trả thẻ BHYT cho người tham gia. Phấn đấu cuối năm 2021 chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80% trở lên.

(6) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; thường xuyên động viên công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; nhắc nhở viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chú trọng tự nghiên cứu, tự hoàn thiện, nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ tận tình người thụ hưởng.

Sự hài lòng của người thụ hưởng chính là thước đo chất lượng phục vụ của ngành BHXH, đòi hỏi toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Trà Vinh chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, tìm hướng đi thích hợp và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.

                                                                                              Hồng Anh

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 121
  • Hôm nay: 17439
  • Trong tuần: 135,974
  • Tất cả: 3,080,103

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn