Tiểu Cần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong việc học tập và làm theo gương Bác

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” và 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay trên địa bàn huyện Tiểu Cần xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân là những tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Kết quả đó đã góp phần tác động tích cực cho các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 năm qua Huyện ủy Tiểu Cần đã ban hành 06 nghị quyết, 02 chương trình hành động và 08 kế hoạch về lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 nhằm từng bước khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm vụ đột phá của địa phương.

Theo tinh thần đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt lệ chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả nhiều năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Cụ thể như việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các địa phương, cơ quan, đơn vị; việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân được gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Không những vậy, các địa phương còn xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Bác. Từ đó nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong huyện càng ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và trở thành gương sáng để mọi người học tập, làm theo. Tiêu biểu như mô hình "Vận động hùn vốn giúp đảng viên nghèo phát triển kinh tế" của Chi bộ ấp Cao Một, xã Tân Hòa, hàng tháng mỗi đảng viên trong chi bộ đóng góp 100.000 đồng để giúp cho cá nhân đảng viên hoặc quần chúng có nhu cầu mượn vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo vườn tạp. Hay mô hình "Hạt gạo từ lon bia, chai, ly nhựa" của chi bộ Trường Tiểu học Hiếu Tử C, xã Hiếu Tử, cách làm này vừa góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, vừa giáo dục học sinh sau khi ăn quà bánh phải vứt rác đúng quy định. Trong quá trình thực hiện chi bộ còn phát động phong trào phiếu rác đổi quà và thu gom phế liệu từ nhà đưa đến lớp để bán lấy tiền giúp đỡ bạn nghèo. Hay mô hình "Vận động tín đồ phật tử theo Đảng, theo gương Bác Hồ vĩ đại, cần cù lao động sản xuất, không để con em tham gia tệ nạn xã hội" của Thượng tọa Thạch Thưa – Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sải yêu nước huyện, Sư cả Chùa Arunrănsây ChacAkrôn, ấp Đại Trường, xã Phú Cần, với cách làm vào 04 ngày quy y trong tháng, ngày lễ hội của dân tộc hàng năm được tổ chức tại chùa hoặc tại gia đình, trong quá trình thuyết pháp Thượng tọa Thạch Thưa, có lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con phật tử tham gia xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới nâng cao, vận động tín đồ, phật tử không tham gia sinh hoạt đạo và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; đồng thời giáo dục bà con phật tử giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Bên cạnh các mô hình tiêu biểu, hiện nay trên địa bàn huyện Tiểu Cần còn có nhiều mô hình hay, sáng tạo đang được các địa phương, đơn vị tập trung củng cố, nâng chất và nhân rộng như: Mô hình nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, mô hình chung tay chăm lo cho người nghèo, mô hình ngôi nhà 100 đồng, mô hình vận động hội viên góp vốn xoay vòng mua Bảo hiểm y tế, mô hình nuôi heo đất giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mô hình chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp của các ngành đoàn thể; mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải trong trường học của ngành giáo dục; mô hình đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần; mô hình gây quỹ tái hòa nhập cộng đồng giúp người chấp hành xong án phạt tù, mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an huyện Tiểu Cần…

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cho 87 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đề xuất tỉnh khen thưởng cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Riêng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong huyện cũng biểu dương khen thưởng cho 168 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Nhìn chung, đến thời điểm này hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đều nắm được chủ trương lớn của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, việc làm theo trở nên thiết thực, hiệu quả, góp phần rất lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và giải quyết có hiệu quả các vấn đề, mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện. Đáng chú ý là huyện Tiểu Cần đã được Thủ tướng Chính phủ Công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Trà Vinh vào năm 2018; Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Tiểu Cần mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020 và thị trấn Cầu Quan cũng hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V.

Từ những kết quả của các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện và nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng được nâng lên. Đây là tín hiệu tốt và triển vọng, góp phần giúp cho Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong huyện tiến tới xây dựng thành công các tiêu chí đô thị để huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025 theo kế hoạch đã đề ra.

Thượng tọa Thạch Thưa - Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện, Sư cả Chùa Arunrănsây ChacAkrôn, ấp Đại Trường tuyên truyền, vận động phật tử theo Đảng, theo gương Bác Hồ, cần cù lao động sản xuất, không để con em tham gia tệ nạn xã hội

 Bài, ảnh: Tố Uyên

 

 

 

 

                                             

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 156
  • Hôm nay: 1637
  • Trong tuần: 18,277
  • Tất cả: 6,894,918

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn