Nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách địa bàn. Trong đó, quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, của địa phương, đơn vị, cụ thể:

 

Nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn

Chủ động, thường xuyên nắm tình hình và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề đột xuất, phức tạp vượt thẩm quyền.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình địa phương, am hiểu nhiều lĩnh vực để tham gia đóng góp công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở.

Tham gia truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đến địa phương.

Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở địa phương được phân công phụ trách làm cơ sở cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo dõi tình hình công tác cán bộ của xã, kịp thời báo cáo với đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, đồng thời có trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hoạt động đỡ đầu đơn vị xã của cơ quan, đơn vị đang công tác theo Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã.

Nhiệm vụ và trách nhiệm địa phương, đơn vị

Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên trao đổi, báo cáo, cung cấp thông tin và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), mời đồng chí phụ trách địa bàn đến dự (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự họp ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã ); các cuộc họp đột xuất mời khi cần thiết.

Báo cáo thường xuyên (tháng, quý, 6 tháng, năm) về tình hình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của cấp mình và các mặt công tác trọng tâm với đồng chí phụ trách địa bàn nắm chỉ đạo chung và báo cáo đột xuất khi cần thiết; đối với những nội dung quan trọng cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương báo cáo xin ý kiến của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn trước khi trình. Hàng năm báo cáo góp ý về thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm đối với các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn để làm cơ sở giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cán bộ.

Mối quan hệ của đồng chí phụ trách huyện với đồng chí phụ trách xã, phường, thị trấn

Cán bộ phụ trách địa bàn cấp huyện và cấp xã phải thường xuyên liên hệ, phối hợp với nhau để xử lý những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực thuộc địa bàn phụ trách (đối với những vấn đề không thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thì phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết).

Thường xuyên trao đổi và cung cấp thông tin, nắm tình hình, đồng thời có trách nhiệm liên hệ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh để phán ánh những vấn đề khó khăn, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

Nguồn: Quyết định số 2017-QĐ/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 5 697
  • Tất cả: 8771168

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn