Giới thiệu quyển sách “Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020”
Trà Vinh là một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ quân, và dân tỉnh Trà Vinh luôn có truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất. Trong những năm tháng chống thực dân và đế quốc xâm lược, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã lãnh đạo quân dân các dân tộc trong tỉnh cùng đoàn kết một lòng, kiên cường, chiến đấu anh dũng, tạo thành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tạo nên sức mạnh tổng hợp, liên tục tiến công địch giành thắng lợi. Năm 1975, với sức mạnh tổng hợp của lực lượng quân sự, chính trị, binh vận và cùng với thắng lợi trên chiến trường miền Nam, quân và dân Trà Vinh bằng sức lực của chính mình, đã chủ động tiến công tự giải phóng tỉnh nhà vào ngày 30/4/1975. Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, bao mất mát hy sinh, với ý chí sắt đá, kiên cường, quân dân Trà Vinh đã không ngừng vươn lên, khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện đổi mới, xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền vững mạnh, trong sạch và toàn diện, tạo bước đột phá đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển vươn xa.
anh tin bai

 

Để ghi nhận công lao công lao to lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh, từ quý II năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp, tổ chức biên soạn quyển sách “Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975 – 2020”, mục đích giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà hiểu sâu hơn về một chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh, những thành tựu đạt được, và cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Trải qua quá trình sưu tầm, khai thác tư liệu, đồng thời tham vấn ý kiến cán bộ hưu trí qua các lần tổ chức hội thảo và trình Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, đến quý IV/2023 quyển sách đã được in ấn.

Sách điện tử “Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020”

Quyển sách Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020 là sự tiếp nối của 3 quyển sách Lịch sử tỉnh Trà Vinh tập 1 (1732 - 1945), tập 2 (1945 - 1954), tập 3 (1954 - 1975), được sự đóng góp nhiệt tình, trí tuệ, công sức của các cán bộ lão thành cách mạng, của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khoá, của chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các thế hệ cán bộ, đảng viên công tác tại Trà Vinh, các nhân chứng lịch sử và quần chúng cách mạng qua nhiều thời kỳ, của các cán bộ nghiên cứu lịch sử Đảng, sự giúp đỡ của các nhà khoa học ở địa phương…

Quyển sách Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020 dày 623 trang, khổ 15 x 22 cm, được chế bản và in ấn tại Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long. Nội dung quyển sách gồm:

- CHƯƠNG I. Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình sau giải phóng (4/1975 – 02/1976);

- CHƯƠNG II. Tỉnh Cửu Long thực hiện cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (02/1976 – 4/1986);

- CHƯƠNG III. Đảng bộ tỉnh Cửu Long lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 1991);

- CHƯƠNG IV. Tỉnh Trà Vinh tái lập, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (5/1992 – 2000);

- CHƯƠNG V. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đưa Trà Vinh thoát khỏi tình trạng kém phát triển (2001-2010).

- CHƯƠNG VI. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sách còn có 6 phụ lục về: Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bao gồm Đảng bộ tỉnh Cửu Long và Đảng bộ tỉnh Trà Vinh); Danh sách đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cửu Long các khoá VI, VII, VIII và đơn vị tỉnh Trà Vinh các khóa IX, X, XI, XII, XIII, XIV; Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cửu Long các khóa I, II, III, IV và tỉnh Trà Vinh các khoá IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cửu Long các khoá I, II, III, IV và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh các khoá IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; Danh sách các tập thể và cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động  tỉnh Trà Vinh; phụ lục Những hình ảnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Nội dung chính của toàn bộ quyển sách khái quát lịch sử tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh; nhất là làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy qua hệ thống các chủ trương và những giải pháp, quyết sách linh hoạt, sáng tạo; cùng với đó là những đóng góp quan trọng của toàn thể các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa qua giai đoạn 45 năm lịch sử. Trong đó, tập trung nêu lên 04 thành tựu chủ yếu của tỉnh gồm: 1. Duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm, tạo sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 2. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội có những chuyển biến quan trọng. 3. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 4. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh, năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh được nâng lên.

Quyển sách Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020 được in ấn, xuất bản không chỉ là nguồn bổ sung thêm các dữ liệu khoa học cho mỗi giai đoạn lịch sử quan trọng của tỉnh, mà đồng thời còn là dữ liệu lịch sử hết sức quý báu, là tài liệu quan trọng để các địa phương thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Quyển sách còn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh khi được phổ biến rộng rãi và lan tỏa giá trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên, từ đó khơi dậy và nêu cao lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN thời kỳ hội nhập và phát triển.

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020 đến toàn thể bạn đọc trên toàn quốc!

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 3 536
  • Tất cả: 8755653

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn