Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 02/2024 đạt được một số kết quả tích cực
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 đúng theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định; thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách đạt khá, phát triển doanh nghiệp tăng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, có các giải pháp khắc phục khó khăn tạo điều kiện sản xuất,...  
anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Một số hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy

- Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động trong chuỗi sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân, trong đó rất quan tâm chỉ đạo chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, công nhân lao động, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn để có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; chỉ đạo các cấp ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy quyền; chỉ đạo các cấp ủy vận động vốn giúp đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở ấp, khóm. Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 01 và xây dựng chương trình công tác 02/2024, góp ý chỉ đạo triển khai nhanh các nhiệm vụ còn lại của năm 2023; đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết; cho ý kiến các Tờ trình chuẩn bị thông qua tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; cho ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị,...

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 23 cuộc họp làm việc và cho chủ trương 77 nội dung các sở, ngành, địa phương xin ý kiến. Tổ chức họp nghe Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc theo quy chế;...

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội:

- Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, khắc phục những khó khăn trong phục vụ nước tưới tiêu, phòng trị dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung gieo trồng và chăm sóc diện tích lúa đông xuân; cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản tiếp tục được quan tâm. Công tác thủy lợi nội đồng đã thực hiện được 8,2% kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới; công nhận mới 02 sản phẩm OCOP; đến nay, trên địa bàn tỉnh có 295 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

- Lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ Tết cho người dân; các công ty, doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường sau kỳ nghỉ Tết. So với tháng trước, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm, nhưng tính chung 02 tháng thì tăng 63,18% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.943 tỷ đồng, đạt 14,73% kế hoạch (tăng 33,26% so với cùng kỳ), cả 04 ngành sản xuất công nghiệp đều tăng. Tổng sản lượng điện sản xuất ước đạt hơn 3,047 tỷ kWh, đạt 13,64% kế hoạch (tăng 135,3% so với cùng kỳ). Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.296 tỷ đồng, nâng đến nay 10.451 tỷ đồng, đạt 17,61% kế hoạch (tăng 16,89% so với cùng kỳ).

- Các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục được quan tâm, cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 02 triệu USD, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút được 02 dự án, thành lập mới 27 doanh nghiệp, nâng đến nay thành lập mới 90 doanh nghiệp, đạt 17,3% nghị quyết. Tiếp tục tăng cường hỗ trợ, củng cố, nâng chất các hợp tác xã; hiện nay, toàn tỉnh có 164 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động.

- Hoạt động tài chính - ngân sách tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách ước đạt 1.731 tỷ đồng, nâng đến nay 2.576 tỷ đồng, đạt 18,86% Nghị quyết; trong đó, thu nội địa đến ngày 29/02/2024 đạt 1.424 tỷ đồng, đạt 22,9% Nghị quyết.

- Công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Tổng kế hoạch vốn năm 2024 là 4.766 tỷ đồng, đến ngày 04/3/2024 giải ngân là 891 tỷ đồng, đạt 18,7% kế hoạch (cùng kỳ đạt 11,5% kế hoạch); đẩy nhanh công tác xây dựng quy hoạch theo kế hoạch.

- Tổ chức tốt dạy và học theo kế hoạch năm học, phối hp tập trung vận động hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học sau Tết, tuy nhiên có 511 em (chiếm 0,28%) không trở lại lớp sau Tết; công tác đánh giá công nhận các cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được thực hiện tốt. Tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII - 2024 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”; tiếp tục triển khai hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch. Trong tháng, du khách đến Trà Vinh tham quan du lịch và lưu trú 181.140 lượt người (tăng 15,5% so tháng trước), có 3.954 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu hơn 135,28 tỷ đồng (tăng 17,34% so tháng trước).

- Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 2024 đối với 07 đề xuất.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển dụng, đào tạo được thực hiện tốt ngay từ đầu năm. Triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 64 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở tại 30 ấp nghèo.

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế cho người dân được đảm bảo; tổ chức khám, chữa bệnh hơn 155.575 lượt người. Các loại dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tiếp tục xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế với quy mô 300 giường bệnh và Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh.

- Triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Thành lập Hội đồng thẩm định phương án kiểm kê đất đai năm 2024. Công tác vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang các chợ, thu gom xử lý rác thải tại các khu đô thị, khu hành chính tập trung, khu dân cư, ấp, khóm được tập trung chỉ đạo, bảo đảm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2024.

Trong tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nhắc nhở, đôn đốc thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển tập trung thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong quý I, chuẩn bị sơ kết quý I đánh giá, góp ý cụ thể việc ban hành quy định về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Hoàn thành các văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII của Đảng. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo chỉ đạo của Trung ương và Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Triển khai nhiệm vụ của các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kiểm tra công tác tạo nguồn quy hoạch cán bộ đoàn, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc Khmer tại ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở.

2. Hoàn thành triển khai Chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại; tuyên truyền các nội dung theo yêu cầu của Trung ương, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc. Tổ chức công bố cuốn sách về đồng chí Nguyễn Đáng và Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975 - 2020; tiếp tục sưu tầm, biên soạn các công trình lịch sử theo kế hoạch.

3. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, phân công, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chế độ, chính sách cán bộ theo quy định; rà soát chuyển đổi vị trí công tác giữa cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan Nhà nước; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt việc phân công công tác đối với đảng viên. Quan tâm tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tiếp tục rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện tốt các nội dung quy định quản lý đảng viên.

4. Kịp thời triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2024. Quan tâm công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân; giải quyết đúng pháp luật, hết trách nhiệm những bức xúc, tạo niềm tin cho nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời không để bất đồng kéo dài trong nội bộ, nhất là đơn nặc danh gửi nhiều lần ở một số nơi.

5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ.

6. Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị báo cáo giám sát về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành theo quy định pháp luật.

7. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đấy mạnh cải cách hành chính; tập trung các giải pháp để nâng hạng các Chỉ số PCI, PAPI, Par Index, SIPAS, ICT Index, DTI, đôn đốc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện; tăng cường trách nhiệm của các địa phương về rà soát, xử lý, bán đấu giá quyền sử dụng đất một số thửa đất công (kênh cùng, rạch cạn); tiếp tục lập Phương án kiểm kê đất đai 2024; bổ sung thống kê đầy đủ đất bãi bồi ven sông, ven biển; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2026 - 2030) cấp tỉnh. Hoàn thiện, báo cáo Bộ Nội vụ về Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục các hoạt động tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động nắm bắt thông tin và phản ánh tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và dư luận xã hội, các vấn đề về dân tộc - tôn giáo, tình hình an ninh trật tự. Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hội thi, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cuộc thi do các ngành tổ chức; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên.

9. Thực hiện tốt vận hành hệ thống cống phục vụ tốt nước sản xuất nông nghiệp, thu hoạch vụ lúa, chăm sóc tốt rau màu, cây ăn trái. Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó với diễn biến xâm nhập mặn, nắng nóng, sạt lở...; đẩy nhanh triển khai các công trình thủy lợi nội đồng, trục vớt lục bình khai thông dòng chảy, đảm bảo phục vụ tưới tiêu; có kế hoạch sử dụng nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, không để lãng phí tài nguyên nước ngọt. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để phát sinh diện rộng dịch tả heo Châu Phi, sâu đầu đen trên cây dừa…; theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi, tổ chức hội thảo tìm biện pháp khắc phục; đẩy mạnh nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản xa bờ gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tập trung công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

10. Chủ động và tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án; rà soát các công việc từng dự án, tiếp tục thu hút mời gọi đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kịp thời tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất; đẩy nhanh phát triển thương mại điện tử; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

11. Đẩy mạnh, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các giải thể thao chào mừng Ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam (27/3). Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tổ chức Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh; đẩy mạnh tiến độ dự án Khu lưu niệm cố soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu và Khu căn cứ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh ở người, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Trà Vinh năm 2024; tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách trợ giúp xã hội. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Tập trung đôn đốc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện.

12. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm chắc tình hình trong dân tộc, tôn giáo, các tranh chấp, khiếu kiện và hoạt động của các đối tượng cực đoan trong dân tộc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động Tết cổ truyền Chôl- Chnam-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số.

13. Tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; tăng cường phòng, chống cháy, nổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; giải quyết, xét xử các vụ án đúng tiến độ, xét xử đúng người, đúng tội, tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn, thư của công dân, không để tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.

Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 3 535
  • Tất cả: 8755652

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn