Thông tin trong tuần (từ ngày 23/3 đến ngày 28/3/2024)

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo; nắm báo cáo định kỳ và thường xuyên các nội dung thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần.

Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) để góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết quý I, chương trình công tác quý II/2024 của Tỉnh ủy.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 3821-QĐ/TU, ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đối với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Trà Vinh, Châu Thành, Duyên Hải và Thị ủy Duyên Hải.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội:

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ mười bảy sơ kết quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2024; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến các tờ trình trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.  

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương; họp giao ban Hội đồng nhân dân; dự họp mặt Chôl Chnam Thmây; tổ chức kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long; thăm gia đình chính sách, các chùa Nam tông Khmer nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo; nắm báo cáo định kỳ và thường xuyên các nội dung thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần. Triển khai thực hiện tốt Công văn số 856-CV/TU về việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

3. Xét duyệt danh sách cán bộ đăng ký dự học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2024 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực 4. Tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ xác định, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về vùng căn cứ của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo với Văn phòng Chính phủ về các nội dung công việc thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh. Tập trung thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đầu tư tư nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là những công trình, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo, cho chủ trương thực hiện. Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, xâm nhập mặn để kịp thời có các biện pháp ứng phó; thường xuyên phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tăng cường khảo sát nắm tình hình dịch bệnh trên tôm, tư vấn khuyến cáo giúp người dân khắc phục thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác đảm bảo cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị các nội dung Hội nghị giao ban lần thứ 5 giữa Thường trực Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Tiếp tục tập trung chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở theo kế hoạch; phối hợp tốt với Công an tỉnh và các ngành có liên quan xét xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ đúng đối tượng.

7. Quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phối hợp điều tra, thống kê đầy đủ, đúng đối tượng, tránh trùng lắp số hộ khó khăn về nhà ở (không đạt đủ “ba cứng”) để có kế hoạch hỗ trợ xây mới kịp thời.

8. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; phòng, chống cháy, nổ. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất án tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. 

Tin, ảnh: Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 3 543
  • Tất cả: 8755660

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn