Thông tin trong tuần (từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2024)
0:00 / 0:00

-----

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tổ chức thật ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động (01/5); phân công cán bộ trực đúng quy định, chú trọng tuần tra cảnh giác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong những ngày lễ.

Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

 - Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản do đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 890-CV/TU, ngày 19/4/2024 về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam báo cáo, trao đổi, đánh giá về công tác người cao tuổi, tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; dự phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến các gói thầu do AIC thực hiện; cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại một số huyện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác đi thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội:

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 4, xây dựng chương trình công tác tháng 5/2024. Dự chỉ đạo Đại hội điểm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần. Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết quý I/2024; tăng cường giáo dục đảng viên không vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thật ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động (01/5); phân công cán bộ trực đúng quy định, chú trọng tuần tra cảnh giác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong những ngày lễ.

3. Chuẩn bị nội dung xây dựng quyển sách “Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh qua các thời kỳ”, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Càng Long thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến đóng góp đối với các dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đầu tư tư nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là những công trình, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo, cho chủ trương thực hiện. Theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là xuống giống vụ lúa hè thu và thu hoạch rau màu; theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, xâm nhập mặn để kịp thời có các biện pháp ứng phó; thường xuyên phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tăng cường khảo sát nắm tình hình dịch bệnh trên tôm, tư vấn khuyến cáo giúp người dân khắc phục thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác đảm bảo cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và nguồn đối ứng của tỉnh.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; theo dõi công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành (điểm của tỉnh); chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục phối hợp tốt với Công an tỉnh và các ngành có liên quan xét xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ đúng đối tượng. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Lê ̃ phát đông Tḥ áng Công nhân, Tháng hành đông ṿ ề an toàn, vê ̣sinh lao đôṇ g năm 2024.

7. Quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phối hợp điều tra, thống kê đầy đủ, đúng đối tượng, tránh trùng lắp số hộ khó khăn về nhà ở (cùng lúc không đảm bảo “ba cứng” nền, vách, mái nhà) để có kế hoạch hỗ trợ xây mới kịp thời. Tập trung thực hiện các công trình văn hóa được Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

8. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; phòng, chống cháy, nổ, nhất là trong những ngày nghỉ lễ. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất án tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo. 

Tin, ảnh: Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 4 434
  • Tất cả: 8785956

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn