Thông tin trong tuần (từ ngày 12/4 đến ngày 18/4/2024)

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần.

Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), tại kỳ họp đã thông qua 08 Nghị quyết; phối hợp với lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.290 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, do Bộ Công an vận động hỗ trợ và nguồn đối ứng từ nguồn An sinh xã hội của tỉnh; tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Trà Vinh để nghe báo cáo tình hình hoạt động.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp gắn với sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh có yếu tố phức tạp trên địa bàn tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo tỉnh quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2024 tại huyện Duyên Hải; làm việc với các ngành chuyên môn để định hướng và giao cơ quan chủ trì phối hợp hướng dẫn hình thức xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức góp ý Chỉ thị chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức họp Đoàn công tác để nghe báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung đi thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia theo kế hoạch. Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội:

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

1. Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức; làm việc với Hội người cao tuổi Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại một số huyện và cử tri ngành Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác đi thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần. Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết quý I/2024; tăng cường giáo dục đảng viên không vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo chuẩn bịtổ chức thật ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động (01/5); chú trọng tuần tra cảnh giác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong những ngày lễ.

3. Tập trung chuẩn bị nội dung tổ chức sơ kết tháng 4, xây dựng chương trình công tác tháng 5. Tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác cán bộ đối với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và cá nhân người đứng đầu.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 -Quốc hội khóa XV; tổng hợp ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát đối với dự thảo “Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp đối với Dự án luật được thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đầu tư tư nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là những công trình, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo, cho chủ trương thực hiện. Theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là tình hình xuống giống và thu hoạch rau màu, tình hình lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và xuống giống vụ lúa hè thu; theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, xâm nhập mặn để kịp thời có các biện pháp ứng phó; thường xuyên phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tăng cường khảo sát nắm tình hình dịch bệnh trên tôm, tư vấn khuyến cáo giúp người dân khắc phục thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác đảm bảo cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và nguồn đối ứng của tỉnh.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội điểm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và theo dõi công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục phối hợp tốt với Công an tỉnh và các ngành có liên quan xét xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ đúng đối tượng. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vê ̣sinh lao động năm 2024.

7. Quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phối hợp điều tra, thống kê đầy đủ, đúng đối tượng, tránh trùng lắp số hộ khó khăn về nhà ở (cùng lúc không đảm bảo “ba cứng” nền, vách, mái nhà) để có kế hoạch hỗ trợ xây mới kịp thời. Tập trung thực hiện các công trình văn hóa được Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

8. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; phòng, chống cháy, nổ. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất án tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 3492
  • Trong tuần: 23 811
  • Tất cả: 8822671

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn