Hãy nêu mối quan hệ giữa tham nhũng, tiêu cực với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống?

Trả lời:

Tham nhũng, tiêu cực và suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có mối quan hệ nhân quả với nhau, gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau. Theo đó, một mặt, tham nhũng và suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đều là những biểu hiện tiêu cực. Mặt khác, tham nhũng cũng là một loại biểu hiện cụ thể của suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nói cách khác, nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tham nhũng, tiêu cực là hệ quả do suy thóai đạo đức mang lại. “Đây mới là cái gốc của tham nhũng; không suy thóai, hư hỏng thì làm gì dẫn đến tham nhũng? Tiền bạc, tài sản có thể còn thu hồi được, nhưng nếu suy thóai về đạo đức, tư tưởng là mất tất cả. Vì vậy, phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng"([1]).

Thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua cho thấy, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tham nhũng là do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.

(Nguồn: Tài liệu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam,

do Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia sự thật, năm 2023)

 ([1]) Xem Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023.

 

Trị Huỳnh
Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 1504
  • Trong tuần: 20 263
  • Tất cả: 8634084

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn